آرشیو
دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون با عنوان Visiting Professor، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۷۱۷٫۸۹۱ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۱ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۶۸۸
بازدید از این یادداشت : ۱۵۸

پر بازدیدترین یادداشت ها :


جز کتاب ناصریات شریف مرتضی که آن هم به دلائلی حاشیه ای نگاشته شد معمولا فقهای امامیه توجه و شناختی نسبت به مکاتب فقهی زیدیه نداشته و در آثار فقهی شان کمتر به آرای زیدیه توجه نشان داده اند. تازه در کتاب ناصریات هم تنها به آرای فقهی ناصر اطروش و تنها بر اساس متن ناقصی از فقه او توجه شده است. فقه زیدیه را معمولا در جوامع امامی چند دهه اخیر از طریق مسند زید می شناسند که طبعا شناخت ناقصی را فراهم می کند. مسند زید بن علی چنانکه آگاهان می دانند نماینده فقه زیدی هادوی نیست. برای فقه زیدی هادوی منابع اصلی دیگری وجود دارد. زیدیان علاوه بر فقه قاسمی-هادوی یمن (و بعد ایران) دو مکتب فقه کوفی قدیم و نیز فقه ناصری هم داشته اند. تازه خود فقه هادوی هم در طول تاریخ دستخوش تغییراتی شده است. فقه کوفی قدیم زیدیه دارای منابع موجود مهمی است که می تواند شناخت ما را از محیطی که فقه امامی هم کم و بیش همزمان در آن بالید بهبودی دهد. خاصه که فقه کوفی قدیم زیدیه دست کم در اوائل قرن سوم قمری به آرای فقهای اهل بیت و اجماعات آنان توجه نشان می داد. در این میان مهم است بدانیم تا چه اندازه فقه منسوب به ائمه شیعه امامیه در آن اجماعات ملحوظ می شد و یا ناظر بدان اساساَ شکل می گرفت (آیا فقه امامی حاشیه ای بر فقه زیدی کهن کوفه هم بود؟). فقه حضرت امیر (ع) به روایت کوفی و همچنین به روایت خود اهل بیت هم از دیگر نکات مهم در آثار زیدی کهن است که توجه به آن برای تحول فقه شیعی و چگونگی شکل گیری فقه امامیه در قیاس با آن بسیار مهم است. هرچه هست در عصر الهادی الی الحق در اواخر سده سوم برای او فقه امامیه تا اندازه زیادی مشخص و شناخته بوده و همین امر برای بازنویسی تاریخ فقه امامی بسیار کارساز است. ما منابع بسیار کهن و مهم و مطولی در فقه زیدی کهن کوفه داریم (و حتی روایات آن در سنت هادوی یمن مانند آنچه در احکام هادی و نصوص بعدی هادوی ایران موجود است) که در آنها از اجماع اهل بیت و همچنین اختلافات میان آنان در فتاوی و نیز منابع و ادله فقهی آنان سخن رفته است. نمی توان تاریخ فقه امامی را به درستی نوشت مگر آنکه تاریخ فقه زیدی کهن را بشناسیم.

در این چارچوب یکی از پروژه هایی که سالهاست در برلین (دانشگاه آزاد) و بعداَ در مؤسسه مطالعات پیشرفته پرینستون دنبال می کنم تدوین تاریخی است برای فقه زیدی. به تدریج پاره هایی از آنچه تاکنون نوشته ام را در سایت کاتبان قرار می دهم. ولله الحمد اولا وآخرا.

سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۹:۱۹
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت

احسان بهراملو
۹ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۸:۴۸
سلام علیکم
اینجانب احسان بهراملو طلبه سطح 3 حوزه علمیه قم و دانجوی ارشد رشته تاریخ اسلام دانشگاه تهران هستم.
خواستار راهنمایی جهت ارتباط با استاد حسن انصاری توسط ایمیل یا تماس هستم.
1399.3.9 ممنون و سپاسگزارم
احسان بهراملو