آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۹۹۳٫۶۹۰ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۵۶ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۸۴
بازدید از این یادداشت : ۱۴۵

پر بازدیدترین یادداشت ها :
اين اثر کتاب مفيدی است. منتهی نويسنده به بحث اصالت متن ها توجه درستی نکرده. تمام متن هایی که به عنوان خطبه و يا رساله های دعوت از نفس زکيه در اين کتاب نقل شده به جز آنچه در چند سطر از تاريخ طبري در دست داريم متن های منحول و متأخری اند. اين ويژگی در مورد بسياری از اين قبيل متن ها در کتاب های تاريخ ائمه زيدی و مقاتل الطالبيين (مانند المصابيح حسني و يا الحدائق الورديه محلي) وجود دارد. اين ها متن هایی اند که زيديه بعدها به دلائل مختلف به سادات و اهل بيتی که در شمار علويان انقلابی و زيدی بر شمرده شدند نسبت دادند. ما در جای ديگر بحث خواهيم کرد که رسائلی که ميان منصور، خليفه عباسی و نفس زکيه در منابع متعدد و از جمله در تاريخ طبري نقل شده (و در اين کتاب هم مبنای تحليل قرار گرفته) همه منحول است و نسبتی با دوران نفس زکيه ندارد.
سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۳:۵۱
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت