آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۸۹۲٫۶۶۴ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۳ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۶۷
بازدید از این یادداشت : ۶۸

پر بازدیدترین یادداشت ها :
اين مرد در طی بيش از شصت سال تلاش مستمر علمی و بدون کمترين ادعا و تبليغ و بی هيچ چشمداشتی و به دور از ادعاهای پر سر و صدای طبقه روشنفکران سنت ستيز و بيگانه با فرهنگ وطن؛ باری با تمام وجود در خدمت کشورش و فرهنگ آن زيست و کار کرد و کتاب و فهرست و مقاله نوشت و شناسنامه فرهنگی کشور را تدوين کرد. شايد هيچ کس به اندازه استاد محمد تقی دانش پژوه به ميراث و سنت ادبی و مکتوب ايران خدمت نکرده باشد. در طول عمر پر برکتش قریب صد هزار نسخه خطی را در کتابخانه های عمومی و خصوصی ايران و جهان ديد و بررسی کرد و ده ها هزار از آنها را با دقت برای نخستين بار فهرست کرد و به ما شناساند. داستان خدمات او را در کتاب های درسی بايد نوشت. ايران تبار او بود.
سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۳:۴۶
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت