آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۸۹۲٫۶۶۷ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۶ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۶۷
بازدید از این یادداشت : ۷۱

پر بازدیدترین یادداشت ها :
زيد بن علي (ع) معمولا به عنوان کسی تلقی می شود که سادات اهل بيت (ع) در سده دوم قمری با الگو گرفتن از او بر عليه امويان و عباسيان قيام کردند. اين سخن درست است؛ از فرزندش يحیی تا نفس زکيه تا حسين فخي. با اين وصف هيچ کدام از اين علويان به ادعای امامت به مفهومی که بعدها زيديه در دستگاه فکری خود از امامت سراغ می گرفتند قيام نکردند. در روايات کهن اماميه هم بر اين تأکيد شده که زيد بن علی با ادعای امامت برای خود نبود که بر عليه امويان قيام کرد. معنای خروج و قيام آنان چه بود؟ اولين کسی که از ميان سادات اهل بيت با ادعای امامت زيدی قيام کرد که بود؟ برای اين بحث به مقاله ای که در سايت کاتبان به زودی خواهم گذاشت مراجعه کنيد. اجمالا عرض می کنم که نه نفس زکيه زيدی مذهب بود و نه حسين فخی. اولين شخصی که در ميان سادات با انديشه امامت زيدی قيام کرد محمد بن ابراهيم طباطبا بود در آخر سده دوم قمری. به بحث من در حلقه کاتبان مراجعه کنيد.
سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۳:۴۴
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت