آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۹۹۳٫۶۷۱ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۳۹ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۸۴
بازدید از این یادداشت : ۲۹۴

پر بازدیدترین یادداشت ها :


فَمَا
1
0
{\/فَمَا}((?!{فَمَا)[\s\S])*{\/فَمَا}
{فَمَا((?!{\/فَمَا)[\s\S])*{فَمَا

يَاحَسْرَةً
1
0
{\/يَاحَسْرَةً}((?!{يَاحَسْرَةً)[\s\S])*{\/يَاحَسْرَةً}
{يَاحَسْرَةً((?!{\/يَاحَسْرَةً)[\s\S])*{يَاحَسْرَةً

أَنَّى
2
0
{\/أَنَّى}((?!{أَنَّى)[\s\S])*{\/أَنَّى}
{أَنَّى((?!{\/أَنَّى)[\s\S])*{أَنَّى

لِمَ
3
0
{\/لِمَ}((?!{لِمَ)[\s\S])*{\/لِمَ}
{لِمَ((?!{\/لِمَ)[\s\S])*{لِمَ

وَمَاذَا
1
0
{\/وَمَاذَا}((?!{وَمَاذَا)[\s\S])*{\/وَمَاذَا}
{وَمَاذَا((?!{\/وَمَاذَا)[\s\S])*{وَمَاذَا

ذُوقُوا
1
0
{\/ذُوقُوا}((?!{ذُوقُوا)[\s\S])*{\/ذُوقُوا}
{ذُوقُوا((?!{\/ذُوقُوا)[\s\S])*{ذُوقُوا

أَنْبِئُونِي
1
0
{\/أَنْبِئُونِي}((?!{أَنْبِئُونِي)[\s\S])*{\/أَنْبِئُونِي}
{أَنْبِئُونِي((?!{\/أَنْبِئُونِي)[\s\S])*{أَنْبِئُونِي

فَأْتُوا
1
0
{\/فَأْتُوا}((?!{فَأْتُوا)[\s\S])*{\/فَأْتُوا}
{فَأْتُوا((?!{\/فَأْتُوا)[\s\S])*{فَأْتُوا

إِنْ
1
0
{\/إِنْ}((?!{إِنْ)[\s\S])*{\/إِنْ}
{إِنْ((?!{\/إِنْ)[\s\S])*{إِنْ
Warning: DOMDocument::loadXML(): Premature end of data in tag i line 28 in Entity, line: 73 in /home/kateban/public_html/macode/macode.php on line 986
شنبه ۶ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۷
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت

عبدالرسول حسيني
۶ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
صمن تشكر از به نماش گذاشتن تحقيقات شما در سايت . اگر چكيده اي از مطالب را در كانال تلگرامي بگذاريد ممنون ميشوم. ارادتمند عبدالرسول حسيني