آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۹۹۳٫۶۹۶ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۶۱ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۸۴
بازدید از این یادداشت : ۶۹

پر بازدیدترین یادداشت ها :
از کتاب های مجعول يکی همين غاية الاختصار است که به نام يکی از افراد خاندان ابن زهره جعل و منتشر شد. چنين پيداست که ابو الهدی الصيادي، شيخ طريقه رفاعيه در سلطنت عثمانی (درگذشته 1328 ق) در جعل آن دست داشته. اين کتاب در واقع خلاصه ای است از کتاب الاصيلي تأليف ابن الطقطقي که آن را به نام اصيل الدين فرزند خواجه نصير نوشته است و خوشبختانه به چاپ هم رسیده. غاية الاختصار خلاصه ای ناشيانه از اين کتاب است به اضافه وارد کردن نسب سيد احمد رفاعي، پيشوای رفاعيه به هدف جعل سيادت برای او و به تبع برای خود صيادي. اين چند روز جایی در تلگرام ديدم کسی به اشتباه گمان کرده بود اين کتاب تأليف يکی از افراد خاندان ابن زهره است از سده هفتم قمری.
سه شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت