آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۹۱۷٫۱۳۹ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۸۲ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۷۷
بازدید از این یادداشت : ۶۴

پر بازدیدترین یادداشت ها :
اشکال اصلی نظریه ایرانشهری سيد جواد طباطبایی که بارها نوشته ام این است که "سلطان اسلامیِ" حکومت های تغلب را با شاهنشاه ساسانی خلط می کند. نظریه دین و دولت منسوب به اردشیر در دوره اسلامی استفاده شد منتهی به صورتی تحریف شده. خلفای عباسی هم از آن استفاده می کردند. این مخصوص آل بویه و سلاجقه نبود. اما آنچه همه آنها استفاده کردند فقط صورتی تحریف شده بود از نظریه دوران ساسانی. خواجه نظام الملک هم تنها از مرده ریگی از این نظریه بهره برد. خواجه اتفاقا از مامون عباسی هم کمتر به این نظریه پایبند بود. اگر کسی را بخواهيم به عنوان قهرمان "نظريه ايرانشهری" (و البته به همان معنای سياسی تحريف شده آن در دوره اسلامی) بناميم بايد از مأمون عباسی ياد کنيم و نه خواجه نظام الملک. تفصيلش را ببينيد در کتاب من با عنوان نظريات سياسی در اسلام (در دست تحرير).
جمعه ۳۱ تير ۱۴۰۱ ساعت ۲:۱۲
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت