آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۲٫۰۰۷٫۵۰۴ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۷ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۸۴
بازدید از این یادداشت : ۸۷

پر بازدیدترین یادداشت ها :


من اين چند روز دنبال فهرستی می گشتم برای اسامی ناشران و مصححان آثاری که به شکل چاپ سنگی در دوران قاجار در طهران و اصفهان و شهرهای ديگر منتشر شده. فهرست های کتاب های چاپی هست اما فهرستی که مختص ناشران و مصححان کتاب های چاپ سنگی دوران قاجار باشد ظاهرا تاکنون تهيه نشده و يا من از آن اطلاعی ندارم. خيلی خوب است کسی همت کند و چنين فهرستی را تهيه کند. با مشخصات کامل کتاب ها و نام مصححان و مشخصات دقيق نشر. بسياری از متون قدما که در دوران قاجار منتشر شد از حيث تصحيح و اتقان از نمونه های جديد آن به مراتب بهتر است. گام نخست برای بررسی دقيق ادبيات عصر قاجار داشتن چنين فهرستی است.
يكشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۵:۲۴
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت