آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۸۹۲٫۶۶۶ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۵ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۶۷
بازدید از این یادداشت : ۸۹

پر بازدیدترین یادداشت ها :


در دوران پهلوی تلاش می شد تا آنجا که ممکن است چهره ای سياه از دوران قاجار به دست داده شود. اگر از نقطه نظر سياسی رفتار شماری از شاهان قاجار به ويژه در عدم اهتمام کافی در حفظ تماميت ارضی کاملا قابل انتقاد است اما انصاف آن است که عصر قاجار از حيث پيشرفت در انواع مختلف فنون هنری و ادبی و رونق مدارس و اهتمام شاهان قاجار به اين امور دوران مهمی بايد به حساب بياید. حال از شاهان قاجار بگذريم ادبيات دينی و اهتمام علما به نوشتن و دايره گسترده دانش هایی که مورد توجه آنان و مورد تدريس و تدرس و مطالعه و بررسی بود چشمگير است. درباره تاريخ سياسی دوران قاجار بسيار نوشته اند. اما درباره تاريخ فرهنگی دوران قاجار حق و انصاف اين است که تاکنون کم کار کرده ايم. همينک با دسترسی آسان تر به اسناد و همچنين کتاب های خطی و چاپ سنگی اين دوران نوشتن تاريخ جامع و دقيقی از دوران قاجار بسيار ساده تر شده است. لازم است برای نوشتن دائرة المعارفی برای دوران قاجار انديشه شود. منابع شرح حال نگاری و فهرست های کتاب های خطی و چاپ های سنگی بايد به دقت برای چنين منظوری بازخوانی شود.
يكشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۵:۲۳
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت