آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۲٫۰۰۷٫۵۰۵ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۸ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۸۴
بازدید از این یادداشت : ۱۱۳

پر بازدیدترین یادداشت ها :


در طول چند دهه اخير شمار زيادی از اجازات حديثی اماميه و به ويژه از علمای دوران صفوی به بعد به صورت های مختلفی در مجموعه ها و مجلات و کتاب های تراجم احوال و در لا به لای مقالات منتشر شده است. در عصر صفوی اشخاصی را می شناسيم که شماری از مهمترين اجازات را از اينجا و آنجا گردآورده اند و در مجموعه هایی برای ما به وديعت نهاده اند (مانند مجموعه اجازات موجود در کتابخانه وزيری يزد و چند مجموعه ديگر). علامه مجلسي در پايان بحار همين کرد و برخی ديگر هم با الهام گيری از علامه مجلسي در پايان کتاب های حديثی خود همين کرده بودند (مانند ميرزا محمد طهرانی، مؤلف کتاب مستدرک بحار الأنوار). عده ای ديگر از علما و دانشمندان شيعه هم مجموعه هایی از اجازاتی که برای خود آنها شرف صدور يافته و يا برای ديگران را در مجموعه هایی گردآورده اند که از آخرين نمونه ها بايد کار منتشر نشده مرحوم علامه سيد محمد علی روضاتی را نام برد که از مرحوم الفت اصفهانی که با او بستگی خاندانی داشت در اين کار الهام گرفته بود (اثر الفت در سال های اخير منتشر شد). مؤسسه کتابشناسی شيعه در قم هم برنامه گسترده ای دارد برای انتشار مجموعه کامل اجازات حديثی شيعه و از آن ميان شماری را تاکنون در مجله بسيار مفيد کتاب شيعه منتشر کرده است. خوب است از جوانان فاضل کسی همت کند و فهرستی از همه اجازات تاکنون منتشره را همانند فهرست مقالات شادروان ايرج افشار گردآورد. اجازات حديثی منبع مهمی برای آشنایی با تراجم احوال و کتابشناسی و تاريخ فرهنگی تشيع و ايران است.
يكشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۵:۲۴
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت