آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۹۹۳٫۶۹۸ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۶۳ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۸۴
بازدید از این یادداشت : ۳۸۹

پر بازدیدترین یادداشت ها :


در سنت اعراب و قبایل عربی پیش از اسلام جایگاه خانواده امری است که در اهمیت آن تردیدی نیست. در خود قرآن کریم هم خاندان های انبیاء اهمیت فوق العاده ای در تاریخ مقدس بازی می کنند. اینکه پیامبر اکرم سفارش به عترتش در کنار قرآن کرده باشد از نقطه نظر تاریخ اجتماعی اعراب و همچنین سنت قرآنی انبیاء امری طبیعی جلوه می کند. بنابراین روایت شیعی از حدیث ثقلین با منطق تاریخی بیشتر سازگار است. در مقابل در روایت اهل سنت سخن از سنت پیامبر در کنار قرآن می رود. گرچه کلمه سنت در واژگان قرآنی وجود دارد اما به عنوان سنت پیامبر پدیده ای است محصول تاریخ دو قرن نخستین اسلام. دهه ها طول کشید تا این معنا از سنت در فرهنگ اسلامی جاگیر شود. از نقطه نظر پژوهش تاریخی روایت حدیث ثقلین که در آن از سنت در کنار قرآن یاد شده می بایست متنی متعلق به سده دوم قمری باشد. روایت شیعه از حدیث ثقلین با واقعیت های تاریخی سازگارتر است.
يكشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۹:۲۳
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت

رضا پور صادقی
۱۶ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۸
سلام
شاید بتوان احادیث عرض اخبار بر قرآن و سنت را که در آنها از قرآن و سنت به عنوان دو ثقل و معیار برای سنجش یاد شده است را شاهدی تاریخی بر متن کتاب الله و سنتی دانست مگر اینکه در اصالت همین احادیث هم تردید کنیم.
این هم که استاد گرانقدر فرمودند متن به قرن دوم تعلق دارد را متوجه نشدم چون اساسا آنچه از تراث آن دوران به دست ما رسیده است از قرن سوم به بعد است و ما چگونه می توانیم از آنها بین قرن اول و دوم را تشخیص بدهیم؟