آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۲٫۰۱۵٫۸۷۷ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۴۹ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۸۵
بازدید از این یادداشت : ۲۱۴

پر بازدیدترین یادداشت ها :
در عرصه تصحیح متون گمان نمی کنم بدتر و آشفته تر از تصحیح رسائل شریف مرتضی (چاپ قم، 4 جلد) بتوان نمونه ای را سراغ گرفت. امیدوارم که در تصحیح جدید مجموعه رسائل او همتی شایسته صورت گیرد.
دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۶:۳۷
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت