آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۹۱۷٫۱۳۸ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۸۱ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۷۷
بازدید از این یادداشت : ۲۱۱

پر بازدیدترین یادداشت ها :
در عرصه تصحیح متون گمان نمی کنم بدتر و آشفته تر از تصحیح رسائل شریف مرتضی (چاپ قم، ۴ جلد) بتوان نمونه ای را سراغ گرفت. امیدوارم که در تصحیح جدید مجموعه رسائل او همتی شایسته صورت گیرد.
دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۶:۳۷
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت