آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۲٫۰۱۵٫۸۶۶ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۳۹ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۸۵
بازدید از این یادداشت : ۳۹۵

پر بازدیدترین یادداشت ها :


در زمانه ای که در رسانه های اجتماعی و در سایت ها و کلیپ ها و شبکه های تلويزيونی اشخاص بدون کمترين اطلاع و دانش و آشنایی با تاريخ درباره تاريخ و ادبيات ايران قبل از اسلام و فتوحات و تمدن ايرانی سخن می گويند و از دانشی که ندارند افسانه ها می سازند هيچ چيز از خواندن مکررکتاب استاد و دوست و همکار شادروان دکتر احمد تفضلی برای من شيرين تر نيست. کتابی که در داوری درباره ادبيات و تمدن ايرانی قبل از اسلام به اعتدال و دانش سخن گفته و راه افراط و تفريط نرفته است. من با دکتر تفضلی چندين سال همکار بودم و به دليل آنکه اتاق من در مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی درست روبروی اتاق او و شادروان دکتر کیکاووس جهانداری بود هفته ای سه روز توفيق صحبت با او در تمام اين سال ها با من همراه بود. برای خرید کتاب های ایرانشناسی با هم سفری به هند رفتيم و در پی آن سفر تا وقت مرگ دوستی ما محکم تر تداوم یافت. کجايند تفضلی ها ... کجايند زریاب ها.. آدم هایی که قبل از آنکه عالم باشند آموخته بودند که باید انصاف ورزید و آيين اخلاق را پاس داشت... شرم آور است تعصبات ناسیونالیستی کور و متعصبانه ای که فرهنگ و تمدن "خودی" را در نفی "دیگری" و تحقیر او می بیند...
دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۶:۳۰
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت