آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۹۷۵٫۱۹۶ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۴۹ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۸۴
بازدید از این یادداشت : ۲۰۶

پر بازدیدترین یادداشت ها :

برای مطالعات شیعی در چند سال اخیر با همکاری زابینه اشمیتکه چند کار را برنامه ریزی و سامان داده ایم: نخست مجله ای برای مطالعات شیعی که بریل منتشر می کند و تاکنون شماره نخست آن منتشر شده و شماره دوم در دست آماده سازی نهایی است. دیگر اینکه برنامه ای برای مطالعات شیعی به مدت دو سال در مؤسسه مطالعات پیشرفته پرینستون ساماندهی شده که در طی آن سه کنفرانس بزرگ علمی برگذار خواهد شد. اولین آن ان شاء الله دسامبر امسال خواهد بود. تعدادی از محققین حوزه مطالعات شیعی هم در طی دو سال آینده برای فرصت های مطالعاتی کوتاه دعوت شده اند. کار دیگر تأسیس یک سری جدید در انتشارات بریل است با عنوان اسلام شیعی: متون و تحقیقات که زیر نظر شماری از محققان حوزه تشیع اداره و ویرایش می شود. زمینه مناسبی است برای چاپ متون و یا ترجمه ها و تحقیقات نوین. تاکنون چند کتاب معرفی شده و در دست آماده سازی و ویرایش برای چاپ است.
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۸
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت