آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۹۷۵٫۲۴۹ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۰۲ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۸۴
بازدید از این یادداشت : ۲۲۴

پر بازدیدترین یادداشت ها :

کتاب الایضاح ابن شاذان اثر بسیار مهمی است. این کتاب به دلیل تردیدهای نادرستی که در اصالت آن تاکنون ابراز شده کمتر مورد اهتمام قرار گرفته است. بخشی از مطالعه گسترده من درباره ابن شاذان مربوط است به این کتاب. در هفته معمولا یک روز را به تکمیل بحث درباره ابن شاذان مشغولم. تا خدا چه خواهد. امیدوارم که تا سال دیگر کل کار را به ناشر بسپارم. آقای مدرسی معتقدند که کتاب الایضاح از ابن رستم طبری است. من با این نظر موافق نیستم و در چند یادداشت هم آن را رد کرده ام. شباهت قسمتی از کتاب المسترشد ابن رستم با قسمتی بسیار کوتاه از کتاب الایضاح دلیلی نمی سازد تا نسبت کتاب الایضاح را به ابن شاذان رد کنیم. بر عکس کتاب الایضاح، کتاب الرجعه ای که با انتساب به ابن شاذان سال ها پیش در مجله تراثنا منتشر شد بی تردید جعلی است و کسی آن را بیشتر بر اساس کتاب کفایه الاثر خزاز و چند روایت از جاهای دیگر و چند حدیثی به کلی ساختگی و البته به همراه چند حدیث که در منابع قدیم از ابن شاذان ثبت شده بوده برساخته و به نام ابن شاذان پیشنهاد کرده است. اسناد بیشتر احادیث با اسانید شناخته شده ابن شاذان سازگار نیست. در عصر صفوی میرلوحی و شیخ حر به این متن دسترسی داشته اند و آن را در کتاب های خود نقل کرده و نسخه های آن را بی آنکه از جعلی بودن آن اطلاع داشته باشند منتشر فرموده اند.
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۰
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت