آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۷۸۳٫۶۲۰ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۷ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۹۶۱
بازدید از این یادداشت : ۱۳۴

پر بازدیدترین یادداشت ها :


۱- تذکری درباره تصحیح کتاب عده شیخ

در فاصله دو سه ماه گذشته بحث خبر واحد از کتاب عده شیخ را به عنوان متنی با یکی از دانشجویان دکتری می خوانم و شرح می کنم. بناست متن شرح همراه تحلیلی تاریخی به صورت مقاله ای به زبان انگلیسی منتشر شود. در دو سه جا و از جمله جلد اول صفحه ۱۳۳ دیدم عنوان اصحاب الجمل که باید با ضم جیم خواند با فتح جیم ضبط شده است. در کتاب های کلامی و از جمله کتاب های معتزله از عنوان اصحاب الجمل سخن رفته (همین اواخر دیدم در کتاب نهج السبیل صاحب بن عباد هم به کار رفته). من در مقاله ای درباره کتاب الجمله تألیف محمد بن منصور المرادی از زمینه تاریخی بحث از اصحاب الجمل بحث کرده ام که در کاتبان منتشر شده است.

۲- نکته ای دیگر درباره عده شیخ

در مقدمه عده شیخ چاپ محقق دانشمند جناب آقای انصاری قمی خطایی چاپی آمده که به دلیل اهمیت مطلب و نکته ای که برای نگارش های اصولی مرتضی در آن هست باید اصلاح شود: ج ۱ ص ۴: فإن سيدنا الأجل المرتضى قدس الله روحه (کذا: أدام الله علوه) وإن كثر في أماليه وما يقر (كذا في المتن: يقرأ) عليه شرح ذلك فلم يصنف في هذا المعنى...

اينجا مقصود متن هايي بوده كه در اصول فقه بر شريف مرتضی می خوانده اند و او شرح مي داده مطالب متن ها را به سبك مجالس تعليق نگاری. می دانیم که از این متن ها یکی هم کتاب العمد قاضی عبد الجبار بوده است که شریف مرتضی آن را در بغداد درس می داده.
شنبه ۲۵ دي ۱۳۹۵ ساعت ۹:۱۶
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت