آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۷۸۳٫۶۲۲ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۹ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۹۶۱
بازدید از این یادداشت : ۱۷۳

پر بازدیدترین یادداشت ها :


بنا به درخواست دو تن از دوستان بنا شده کتاب تذکره را بحث و شرح کنیم. این کتاب از مهمترین آثار معتزله در خصوص مباحث فلسفه طبیعی است. درک مبانی معتزله در مباحث فلسفه طبیعی از چند جهت مفید است. نخست اینکه با درک مبانی و مباحث آنان می توانیم با مباحث کلامی شریف مرتضی و شیخ آشنا شویم. به دلیل اینکه کلام بعد از خواجه طوسی مسیر متفاوتی پیدا کرد و عمدتا متأثر از فلسفه سینوی شد گاه درک مبانی کلامی معتزله حتی برای کسانی که با کلام متأخر شیعی آشنایند سخت است. یکی از اسباب مشکلات تصحیح متون کلامی شریف مرتضی و شیخ و دیگرانی مانند آن دو هم همین است که عموماً آشنایی کمتری با اصطلاحات معتزله در سنت متأخر امامی وجود دارد. حتی در کتابی مانند شرح تجرید علامه با وجود اینکه در برخی مباحث، علامه همچنان تحت تأثیر مکتب معتزله و یا حداقل مبانی ابو الحسین بصری است اما عموماً خوانش شرح تجرید تحت تأثیر دانش فلسفی ما از سنت سینوی قرار می گیرد و به درونمایه کلام قدیم معتزلی و شیعی راه پیدا نمی کند. بنابراین آشنایی با مبانی کلام معتزلی به ویژه کلام بهشمیه از این جهت خیلی مهم است. از نقطه نظر آشنایی با زمینه های مباحث فیما بین فلاسفه و متکلمین و واکنش ابن سینا به معتزله هم مهم است، کما اینکه برای فهم بخشی از انتقادات فخر رازی بر ابن سینا هم درک مبانی متکلمان معتزلی در فلسفه طبیعی اهمیت ویژه ای دارد.
دوستانی پیشنهاد کردند تا این بحث ها که با محوریت کتاب تذکره و قرائت متن کتاب و شرح آن است ضبط شود و از طریق همین تلگرام منتشر شود. از لحاظ فنی نمی دانم چقدر این کار ممکن باشد؟ به هرحال شاید فکر بدی نباشد.
دوشنبه ۶ دي ۱۳۹۵ ساعت ۸:۴۲
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت