آرشیو
دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون با عنوان Visiting Professor، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۶۸۸٫۹۵۳ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۳۷ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۶۸۶
بازدید از این یادداشت : ۲۱۶

پر بازدیدترین یادداشت ها :

المذهب الفقهي الزيدي اليوم في اليمن ينطلق علی أساس ثلاث مدارس فقهية متميزة التي کانت تتداول في القرون الماضية في ايران والعراق واليمن: أولها هي المدرسة الفقهية القديمة الزيدية في الکوفة (العراق) التي تنطلق أکثر من المذاهب الفقهية العراقية والمتأثرة من المدرستين الفقهيتين المتمايزتين، هما: المدرسة الفقهية الشيعية القديمة في الکوفة وثانيهما المدرسة الحنفية التابعة لفقه أبي حنيفة. هذه المدرسة الزيدية تطول مدتها حتی نهايات القرن السادس الهجري القمري. ونحن نعرف أن الزيدية في ايران واليمن طوال هذه القرون وبعدها کانوا متأثرين شيئاً ما بتراث هذه المدرسة القديمة. لکنها في نفس الوقت بدأت الزيدية في ايران في ايران وانطلاقاً من اواخر القرن الثالث الهجري ومع قيادة الإمام الناصر الکبير الأطروش (المتوفی سنة ۳۰۴ ق) بتقديم مدرسة جديدة في الفقه تعرف فيما بعد بالمدرسة الفقهية الناصرية (انتساباً إلی الناصر الکبير) وكانت لها خلافات مع المدرسة الفقهية القديمة الزيدية في الکوفي لکنها في نفس الوقت متأثرة بها. وطوال القرون التالية وحتی القرن العاشر القمري في ايران و بالضبط في خراسان و الري وطبرستان (مازندران) کانت المدرسة السائدة عند کثير من الزيدية هي کانت المدرسة الناصرية ومن هذا المنطلق بدأوا بتأليف کتب فقهية کبيرة مثل کتاب الإبانة لأبي جعفر الهوسمي وشروح مختلفة له وکتب أخرى مثل کتاب المغني في رؤوس الخلاف.
أما المدرسة الثالثة للزيدية وهي الأهم هي المدرسة الهادوية التي تنطلق اساساً علی اساس المدرسة الفقهية للامام القاسم بن ابراهيم الرسي وبعدها تتحول علی يد حفيده الإمام الهادي الی الحق يحيی بن الحسين. ومن المعروف أن الهادوية هي المدرسة الأصلية للفقه الزيدي طوال کل هذه القرون في ايران واليمن وتتحول خصوصاً علی يد الفقهاء الزيديون في ايران. وفي ايران وخلال القرون ما بين الرابع وحتی القرن السابع ألّفت عشرات الکتب الفقهية في تبيين وتشريح الأسس الفقهية علی اساس المدرسة الزيدية الهادوية. ومن الجدير بالذكر أن الفقهاء کانوا في نفس الوقت متأثرين بأصول الفقه المعتزلي / الحنفي من جهة وبالفقه الزيدي الناصري من جهة أخری. ومن بين أهم الکتب الذي کتب في ايران خلال هذه المدة وفي الفقه الزيدي الهادوي بالذات لا بدّ أن نذکر کتاب التحرير في الفقه للإمام أبي طالب الهاروني و کتاب شرح التجريد للإمام أبي الحسين الهاروني وشروح أخری في الفقه الزيدي لکل من القاضي زيد بن محمد الکَلاري وأبي مضر الشُرَيحي. وفي اليمن مع نقل التراث الزيدي الإيراني الی المدارس العلمية فيها، تأثر الفقهاء الهادوية في اليمن بکتب الفقه الهادوي الزيدي الإيراني وتطور الفقه الزيدي في اليمن انطلاقاً من هذا التراث. ومن أهم الکتب الفقهية للزيدية في اليمن والذي يعتبر من أهم کتبهم في الفقه علی الإطلاق وحتی هذه الأيام وتدرّس في الجامعات العلمية في اليمن هو کتاب البحر الزخّار للإمام المرتضی المهدی لدين الله أحمد بن يحيی (عالم من القرنين الثامن والتاسع الهجريين في اليمن).
ومن هذا المنطلق نؤكد أن دراسة الفقه الزيدي في ايران والبحث عن مصادره و تياراته وترابطها مع کلّ من المدارس الفقهية الزيدية الثلاثة التي کنّا نذکرها هي مفيدة جداً في البحث عن المنظومة الفقهية للزيدية في اليمن اليوم.
شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۹:۴۸
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت