آرشیو
دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون با عنوان Visiting Professor، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۶۶۰٫۰۶۰ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۳۲۲ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۶۳۶
بازدید از این یادداشت : ۱٫۳۹۷

پر بازدیدترین یادداشت ها :
از نسخه هايی که در استانبول ديده ام و عکسی از آن را در اختيار دارم مجموعه ای است حاوی تعدادی از آثار ارزشمند حکمی (منطقيات و طبيعيات و الهيات) اثير الدين ابهري به خط شاگردش علي بن عمر کاتبي دبيران قزويني که در اينجا به معرفی آن می پردازيم. در اين مجموعه چندين اجازه قرائت و سماع و بحث و تحقيق از استاد برای شاگرد فراهم آمده که در اين يادداشت به نقل آن موارد نيز می پردازيم. اين نسخه در کتابخانه کوپريلی، مجموعه فاضل احمد پاشا، ش ۱۶۱۸ موجود است.

کتاب اول در اين مجموعه بيان الأسرار است؛ با اين عنوان بر روی برگ آغازين:
کتاب بيان الأسرار من تصانيف مولانا الإمام العالم الفاضل الأفضل الأوحد الکامل المحقق العلامة حبر الأمة قدوة الأئمة برهان الحقّ هادي الخلق أمير الملة والدين حجة الإسلام والمسلمين أستاذ الحکماء والمتکلمين (؟) ؟ (أفضل) المتأخرين المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري أطال الله بقاه ومتّع الإسلام بطول حياته
در حاشيه برگ اول: الحمد لله هذا المجموع المبارک کلّه بخطّ العلامة نجم الدين الکاتبي القزويني صاحب الشمسية في المنطق والکلّ من تصانيف ؟ سيف الدين ؟ الأبهري وعليه خطّه کما تری.
اجازه ابهري برای کاتبي قزويني،بر روی برگ اول: قرأ عليّ هذا الکتاب الإمام الفاضل العالم الکامل المحقق نجم الدين شرف الإسلام سيد العلماء والأفاضل زين الحکماء والمحققين علي بن عمر بن علي القزويني قراءة إتقان وتحقيق ومبا (؟؟؟ دو کلمه) کاشفاً بها سرّ الحقائق و(...؟؟؟ دو کلمه) اليقين والحمد لله حقّ حمده والصلوة علی رسوله محمد وآله کتبه المفضّل بن عمر بن المفضل الأبهري مؤلف الکتاب وذلک في الرابع من ذي القعدة سنة سبع وعشرين وستمائة.

چند تملک کهن بر روی برگ آغازين نيز ديده می شود
پايان کتاب اول، در ۴۳ ب: کتبه من نسخة الأصل علي بن عمر بن علي القزويني لنفسه في الثامن عشر من شعبان سنة سبع وعشرين وستمائة.

کتاب دوم تلخيص الحقائق ابهري است:
۴ الف: کتاب تلخيص الحقائق صنفه مولانام (؟) الإمام العالم الفاضل الأوحد الکامل المحقق العلامة حبر الأمة قدوة الأئمة برهان الحقّ هادي الخلق أمير الملة والدين حجة الإسلام والمسلمين أستاذ الحکماء والمتکلمين أفضل المتأخرين المفضّل بن عمر بن المفضّل الأبهري أطال الله بقاه ومتّع الإسلام بطول حياته
در دنباله باز اجازه ديگری از ابهري برای کاتبي قزويني آمده است، بدين قرار: قرأ عليّ هذا الکتاب الإمام الفاضل العالم الکامل المحقق نجم الملة و الدين شرف الإسلام والمسلمين سيد الحکماء والأفاضل زين المحققين حسيب العراق علي بن عمر بن علي القزويني يديم الله فضله قراءة بحث وتحقيق ومطارحة وتدقيق (؟) وانتهت القراءة في الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة سبع وعشرين وستمائة کتبه مؤلف الکتاب المفضّل بن عمر بن المفضّل الأبهري حامداً لله تعالی
رساله دومی تا ۷۶ الف: نقله من نسخة الأصل علي بن عمر بن علي القزويني لنفسه في الثامن والعشرين من شهر شعبان سنة سبع وعشرين وستمائة

کتاب سوم کتاب المطالع ابهري است:
۷۷ الف: کتاب المطالع
من تصانيف مولانا الإمام العالم الفاضل الأوحد الکامل (؟) المحقق العلامة برهان الحقّ هادي الخلق عزّ الأمة قدوة الأئمة أمير الملة والدين حجة الإسلام والمسلمين أستاذ الحکماء والمتکلّمين أفضل المتأخرين المفضّل بن عمر بن المفضّل الأبهري أطال الله بقاه ومتع الإسلام بطول حياته

اجازه ای ديگر از ابهري برای شاگردش کاتبي قزويني:
قرأ عليّ هذا الکتاب الإمام الفاضل الکامل المحقق نجم الدين شرف الإسلام سيد الأفاضل و ؟ الحکماء والمحققين علي بن عمر قراءة متضمّنة للشرائط المعتبرة وانتهت في الخامس من ذي الحجة سنة سبع وعشرين وستمائة کتبه المفضّل بن عمر بن المفضّل الأبهري مؤلف الرسالة حامداً لله تعالی

در ذيل برگ نيز دو گواهی تملک کهنسال ديده می شود.
پايان کتاب سوم در ۱۰۶ ب: کتبه من نسخة الأصل علي بن عمر بن علي القزويني لنفسه في التاسع من رمضان سنة سبع وعشرين وستمائة

کتاب بعدی زبدة الحقائق ابهري است:
۱۰۷ الف: کتاب زبدة الحقائق من تصانيف مولانا الإمام العالم الفاضل الأفضل الکامل الأوحد المحقق العلامة حبر الأمة قدوة الأئمة برهان الحقّ هادي الخلق أمير الملة والدين حجة الإسلام والمسلمين أستاذ الحکماء والمتکلمين أفضل المتأخرين المفضّل بن عمر بن المفضل الأبهري أطال الله بقاه ومتّع الإسلام بطول حياته

اجازه ابهري برای کاتبي قزويني: قرأ عليّ هذا الکتاب الإمام الفاضل العالم الکامل المنير (؟) الأوحد نجم الملة والدين شرف الإسلام والمسلمين سيد الحکماء والمحققين حسيب العراق علي بن عمر بن علي القزويني قراءة جامعة للبحث والإتقان والمطارحة والإمعان ناظراً في قواعد الحکمة ومراتبها (؟) وکاشفاً مراحل (؟) الحجج وبراهينها وانتهی البحث والقراءة في أواخر ذي الحجة سنة سبع وعشرين وستمائة کتبه مؤلف الکتاب المفضّل بن عمر بن المفضّل الأبهري
۱۴۹ الف: نقله من نسخة الأصل علي بن عمر بن علي القزويني لنفسه في الخامس عشرين من شوال سنة سبع وعشرين وستمائة
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۲۴
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت