آرشیو
دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون با عنوان Visiting Professor، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های 2015 تا 2017 حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال 1349 شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال 1367 به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال 1381 ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين 1388 از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال 1388 به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.


Hassan Ansari is a Visiting Professor at the Institute for Advanced Study (Princeton). He received his Ph.D. from EPHE (Sorbonne-Paris) in Philosophy. Prior to EPHE, he studied Arabic literature, Quranic exegesis and hadith, Islamic theology, Islamic philosophy, mysticism, and law in Qom and Tehran. He has published various books and many articles in Persian, Arabic, French, and English, including L’imamat et l’Occultation selon l’imamisme: Étude bibliographique et histoire des textes (Leiden: Brill, 2017); Studies in Medieval Islamic Intellectual Traditions (with Sabine Schmidtke) (Lockwood Press, 2017); Al-Šarīf al-Murtaḍā’s Oeuvre and Thought in Context: An Archaeological Inquiry into Texts and Their Transmission (with Sabine Schmidtke) (in press); and Caliphate and Imamate: Selected Political Works from the Islamic Tradition, Cambridge University Press (with Nebil Husayn) (forthcoming).
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۷۶۳٫۰۲۵ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۴۷ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۷۳۳
بازدید از این یادداشت : ۱٫۴۳۸

پر بازدیدترین یادداشت ها :
تاکنون درباره تفسير الواضح و نسبت آن با تفسير های کلبی و ابن عباس و آنچه به نام تنوير المقباس و منسوب به فيروزآبادي منتشر شده محققان غربی و مسلمان مطالب متعددی منتشر کرده اند. يکی از مشکلات اين کتاب زمان نويسنده و گردآورنده آن است (نک: تحقيقات فان اس، ريپين و موتسکي در اين باره). تعلق اين تفسير به سنت کراميان خراسان سببی مضاعف بوده است برای توجه به اين کتاب در سالهای اخير. درباره اين شخصيت اطلاع درستی در منابع نيامده و زمان دقيق او روشن نيست. بر اساس اسناد روايت از اين کتاب و يا روايت از خود عبد الله بن المبارک در مقدمه تفسير ثعلبي و نيز در تدوين رافعي و کتاب سياق عبد الغافر فارسي و الفصول ابو حنيفه کرامی و همچنين روايتی از او در مائة منقبة ابن شاذان قمي و نيز سند ابو القاسم اللالکايی که بعد از اين در سند نسخه الواضح خواهيم ديد، بايد او را عالمی در نيمه سده چهارم ( ونه حدود سال ۳۰۰ ق؛ چنانکه استنباط نادرست موتسکی آن را پيشنهاد می کند) قلمداد کرد. اما مشکل اين است که وی در اين تفسير با سندی از کلبي و ابن عباس روايت می کند که نشانگر آن است که وی بايد حدود سال ۲۸۰ ق فعال بوده باشد (روايت او تنها به يک واسطه از علي بن اسحاق الحنظلي). تازه اين اشکال هم در کنار اشکالات ديگر نسخه های موجود الواضح هست که او ظاهرا در روايت تفسير کلبي عمدتا متکی بوده است به روايت معروف يوسف بن بلال و نه علي بن اسحاق. به هر حال اين موارد نشان می دهد که خود او از نيمه سده چهارم است اما به احتمال زياد يا نسخه های موجود اين کتاب مورد تصرفات بعدی قرار گرفته (چنانکه موتسکی هم به اين موضوع اشاره دارد) و يا اينکه خود او در روايت از علی بن اسحاق تنها با يک واسطه، دست به تدليس می زده و روايت های متفاوتی را عمدا از تفسير کلبي جانشين هم می کرده است. اما احتمال قابل توجه که بايد بدان بيش از هر چيز ديگر توجه کرد اين است که نويسندگان بعدی درست است که سندهايی به شخص عبد الله بن المبارک، گردآورنده الواضح داشته اند اما دست کم برخی از آنان آن اسناد را بر نسخه هايی تطبيق می داده اند که با طرق مطمئن همانند مناوله به دستشان نرسيده بوده بلکه سند خود را که از طريق اجازات و فهارس داشته اند بر نسخه هايی که از طريق وجاده در اختيار بوده تطبيق می دادند و عملا با ترکيبی نادرست سندی را بر نسخه ای تحميل می کرده اند که خود نسخه از طريق آن سند دست به دست نگشته بود و لذا گواهی درستی در انتقال بی کم و کاست نسخه به نسلهای بعدی وجود نداشت. بنابراين فی المثل در تفسير الفصول به نسخه ای از الواضح استناد می شده که دچار تصرفاتی بوده است؛ تصرفاتی که نمونه های بيشتر وگسترده تری از آن را در نسخه های کنونی الواضح و يا نسخه های موسوم به تنوير المقباس می بينيم. اين همان نکته ای است که معمولا در بحث ميزان اهميت اسانيد و اجازات و گواهی های نسخه ها مورد توجه قرار نمی گيرد و هر سندی که در آغاز هر نسخه به عنوان سند روايت ديده می شود را حقيقتا سند نسخه خاص قلمداد می کنند، در حالی که هيچ دليلی نيست که همواره اين سندها اشاره به تاريخ تداول عين نسخه در دست داشته باشد. درباره اين موضوع در مقاله ای که درباره فهارس الشيعه نوشته ايم و در آينده نزديک منتشر خواهيم کرد تفصيلا سخن گفته ايم و پيشتر هم در مقالات رجالی و کتابشناختی شيعی خود به تفاريق نمونه های اين خطا و اين مشکل را در روايت کتابها و اصول متذکر شده ايم؛ موضوعی که حاصل تحقيق درباره آن در يک مقاله تفصيلی و با ذکر همه شواهد منتشر خواهد شد؛ انشاء الله. در اينجا دو نسخه ای که از کتاب الواضح عبد الله بن المبارک در استانبول هست را معرفی می کنيم. از اين کتاب دست کم دو نسخه ديگر هم با همين عنوان الواضح موجود است که آن دو نسخه را تاکنون نديده ام:
۱- نسخه الواضح عبد الله بن مبارک در آيا صوفيا ش ۲۲۱
در پايان آن برگ ۳۱۲ الف:
وافق الفراغ من کتابة هذا التفسير وخطه العبد الضعيف المذنب الفقير الراجي إلی رحمة الله تعالی وميد (؟) خضر بن محمد في شهر سنة خمس وثمانين وخمس مائة ...

۲- نسخه ديگر از آن در همان کتابخانه ش ۲۲۲:
المجلد الثاني من کتاب الواضح في تفسير القرآن
تأليف الشيخ الإمام أبي محمد عبد الله بن المبارک الدينوري رحمة الله عليه
رواية أبي علي الحسين بن محمد بن جعفر النيسابوري
وأبي إسحاق ابراهيم بن محمد بن أحمد بن قريش المروزي کلاهما عنه
رواية أبي القاسم هبة الله بن الحسن الطبري عنهما
رواية أبي بکر أحمد بن الحسن الطريثيثي المقري عنه
رواية الشيخ الإمام مجد الدين أبي الفضل عبد الله بن أحمد الخطيب عنه
در برگ ۱ ب: قال عبد الله بن المبارک الدينوري حدثنا المأمون بن أحمد وعمار بن عبد الجبار قالا حدثنا علي بن إسحاق عن محمد بن مروان عن الکلبي عن أبي صالح عن عبد الله بن عباس
۲۳۴ ب: تم کتاب الواضح بحمد الله ومنه وحسن توفيقه والحمد لله رب العالمين في صفر سنة ثمان وسبعين وخمس مائة. در کنار آن دو گواهی بلاغ ديده می شود.
جمعه ۱۰ تير ۱۳۹۰ ساعت ۳:۲۴
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت