آرشیو
دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون با عنوان Visiting Professor، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۷۱۸٫۶۰۰ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۷ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۶۸۸
بازدید از این یادداشت : ۲٫۲۱۲

پر بازدیدترین یادداشت ها :
عنوان فوق، عنوان مجموعه يادداشتهای پراکنده نويسنده اين سطور است درباره چند صد نسخه خطی مهمی که در سفرهای خود به يمن در کتابخانه های عمومی و خصوصی يمن از نزديک ديده ام و يا سفارش عکسی از آنها داشته ام. اين مجموعه يادداشتها پس از اين با عنايت الهی ذيل همين عنوان در اين وب گاه انتشار خواهد يافت. اين مطالب شامل اطلاعاتی است درباره نسخه شناسی و کتابشناسی و نيز ارائه نکته های تاريخی سودمند درباره ايران، يمن، زيديه و معتزله. اميدوارم که برای محققان اين زمينه پژوهشی مفيد افتد. اين کار را به الهام از يادداشتهای سفرهای علمی مرحوم محقق طباطبايي و نيز مجموعه يادداشتهای ترکيه شادروان استاد مجتبی مينوی ارائه می شود. پيش از اين در سلسله يادداشتهای "از گنجينه های نسخه های خطی" به اسامی تعداد محدودی از اين نسخه ها اشاره رفته است. فهرستی نيز پيش از اين و بر اساس يادداشتهايی که از کتابخانه های خصوصی يمن برداشته بودم، در مجله کتاب ماه دين منتشر کرده ام. بيشتر اين کتابها البته متعلق به زيديه و معتزله است و شماری از آنها نيز به علمای اهل سنت تعلق دارد. از ديگر سو، بحث درباره شماری از رجال زيديه ايران نيز در سلسله مقالات " دانشمندان گمنام ايران" که تاکنون دو شماره آنرا منتشر کرده ايم، پی گرفته خواهد شد.
شماری از اين نسخه ها را به دليل فرصت اندک تنها تورقی کرده ام و نکاتی را از آنها يادداشت کرده ام که روزی به کارم آيد؛ برخی ديگر را بر اساس عکسی که از آنها داشته ام ، در طول سالهای گذشته فراهم کرده ام. در طول چند سال گذشته شمار زيادی از اين نسخه ها به چاپ رسيده اند؛ در سالهايی که من به يمن می رفتم، از ميان متون زيدی شمار اندکی به چاپ رسيده بودند و مؤسساتی مانند مؤسسة الامام زيد هنوز کارشان را به طور جدی آغاز نکرده بودند، به همين دليل يادداشتهای بسياری را از نسخه های خطی دو کتابخانه جامع کبير (شرقيه و غربيه) و نيز دار المخطوطات و يا کتابخانه های جامع امام هادي صعده و کتابخانه های تريم (حضرموت) و نيز کتابخانه های خصوصی و يا شبه خصوصی در دفاتر خود نوشته ام که امروز ديگر ضرورتی برای نشر آنها نمی بينم؛ چرا که شمار زيادی از آنها هم اينک به صورت چاپی در اختيار هستند. از حدود پانزده سال پيش که کار من بر روی زيديه و معتزله آغاز شد، کتابهای زيادی از زيديه را از طرق محققانی که يا سفری به ايران و يا بالعکس داشتند، به دست آوردم و شماری را نيز در بيروت و در کتابخانه استادم دکتر رضوان السيد و نيز در کتابخانه دوست دانشمندم دکتر ماهر جرار يافتم. در ايران نيز در کتابخانه های آية الله مرعشی و محقق طباطبايی و ديگر کتابخانه ها با شماری ديگر از نسخه های خطی زيدی آشنا شدم و از عکس و يا ميکروفيلم آنها استفاده کرده ام؛ در کتابخانه های اروپايی نيز با شمار ديگری از نسخه ها و ميکروفيلمهای مرتبط آشنايی يافتم. با وجود اينکه در سالهای اوليه، بهره وری از کتابهای چاپی و خطی محدودی که از زيديه در اختيارم بود، راه را برای تحقيق تسهيل می کرد، اما تنها سفرهای يمن بود که من را با دنيای وسيعی از گرانقدرترين نسخه های معتزلی و زيدی آشنا کرد. هم اينک در ايران شماری از کتابخانه ها بهره مند از مجموعه هايی هستند که در پی آن سفرها به يمن فراهم آمدند. پيش از آن نيز شماری از محققان و يا مؤسسات در راستای تهيه عکس از نسخه های خطی يمن تلاشهای قابل ستايشی انجام دادند که از ميان آنان بايد به استاد سيد احمد اشکوری و آقای وفادار مرادی اشاره کرد. اما به هر حال مجموعه موسوم به طاووس يمانی و نيز چند مجموعه ديگر در قالب سی دی و نيز ميکروفيلم و عکس از نسخه های خطی يمنی هم اينک در اختيار است که نويسنده اين سطور در فراهم شدن و نيز معرفی آنها با همکاری شماری از دوستان تلاش کرده است؛ از جمله در مقدمه های مجموعه طاووس يمانی و يا در برخی مقالات که به بهانه آن اقدامات ارائه گرديد. در سالهای اخير، علاوه بر اين کارهای مهمی در زمينه فهرستنگاری نسخه های خطی کتابخانه های عمومی و خصوصی يمن، در ايران و يمن انجام شد که تاکنون برخی از آنها نيز با همکاری کتابخانه آية الله مرعشی به چاپ رسيده است. توضيح اينکه در سفرهای يمن ضمن شناسايی نسخه های خطی، امکان عکس برداری از نسخه های مهم ونادر يمن فراهم گرديد و علاوه بر آن، زمينه تازه ای برای انتشار فهرستهای نسخه های خطي آن کشور، اين بار در ايران فراهم آمد. آشنايی با شماری از نسخه های خطی بسيار مهم و نيز با کتابخانه های عمومی و خصوصی يمن و نيز آشنايی با دانشمندان طراز اول آن سرزمين مانند استاد علامه اسماعيل اکوع از دستاوردهای آن سفرها بود. از منشورات کتابخانه آية الله مرعشی بايد به فهرست ميکروفيلمهای کتابخانه دار المخطوطات صنعاء (طاووس يماني) و نيز فهرست نسخه های خطی کتابخانه تريم يمن، کتابخانه امام هادي و نيز نسخه های خطی کتابخانه غربيه جامع کبير (وابسته به دار المخطوطات) اشاره کرد. در دهه های قبل نيز فهرستهايی برای کتابخانه های جامع کبير يمن وغير آن منتشر شده بود؛ اما روند اين کار در سالهای اخير سرعت بيشتری گرفته است. نخستين تلاش در سالهای اخير با چاپ فهرستی برای کتابخانه های خصوصی يمن توسط عبدالله الحبشی، محقق معروف يمنی در لندن (دار الفرقان) صورت گرفت. عبدالسلام عباس الوجيه هم که از محققان اين زمينه است، حاصل تلاش خود در زمينه فهرست کتابخانه های مهم و بي نظير خصوصي يمن را تاکنون در ۲ مجلد منتشر کرده و جلد سوم آن در دست انتشار است. اهميت اين فهرست از آنجاست که بسياری از مهمترين و کهنترين نسخه های خطی يمن نه در کتابخانه های عمومی بلکه در اختيار خاندانهای اهل علم يمن است که از قرنها پيش ميراث اين کشور را محفوظ نگاه داشته اند.
ادامه دارد...
يكشنبه ۳۰ دي ۱۳۸۶ ساعت ۱۵:۳۳
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت