آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۹۶۱٫۰۶۵ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۵۱ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۸۰
بازدید از این یادداشت : ۱۸۴

پر بازدیدترین یادداشت ها :


وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَد دَّخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ (۶۱)
نفاقا ومكرا هم مشتملين على الكفر فمدخلهم ومخرجهم بالكفر -وهم يزعمون أنهم مؤمنون، فهل أشر من هؤلاء وأقبح حالا منهم؟" فيجازيهم بأعمالهم خيرها وشرها.

اين نمونه ای از تفاسير توضيحی قرآن کريم است که دهها نمونه آن در اينترنت قابل جستجوست (اينجا مثلا: https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura۵-aya۶۱.html#saadi). کلمات توضيحی در لا به لای آيات قرآن قرار داده شده و از علائم ويرايشی هم استفاده شده تا آيات شريفه قرآن از کلمات توضيحی قابل تشخيص باشد. در متن ها و نسخه های قديم در تفاسير قرآن از همين شيوه در خيلی از تفاسير استفاده می شد. گاهی از علائمی ويرايشی و يا از قلم هایی با رنگ های مختلف در خود سطور استفاده می شد و گاهی نیز از علائمی در حاشيه نسخه بهره گرفته می شد. در بسياری از موارد در کتابت های بعدی در نسخه ها اين نوع علائم و مميزها را در نظر نمی گرفتند و يا همه جا رعايت نمی کردند و از اين مسئله غفلت می شد. شايد هم به اين دليل که موضوع را خيلی واضح می دانستند و نيازی به رعايت اين موارد ويرايشی نمی ديدند. کسانی که با نسخه های خطی سر و کار دارند بارها و بارها اين نوع نسخه ها و موارد را ديده اند. خوب اگر کلينی و يا سياری و علی بن ابراهيم و عياشی در تفاسير خود و به نقل از روايات مأثور از همين کلمات توضيحی در داخل کلمات قرآن استفاده کرده باشند اسمش می شود تأييد تحريف در قرآن و اينکه قرآن اصلی که نزد امام معصوم (ع) وجود داشته سه برابر قرآن فعلی بوده؟ اين شد استدلال برای اثبات وجود عقيده تحريف قرآن در ميان قدمای شيعه؟ با اين حساب همه اين مفسران اينترنتی قرآن هایی در اختيار دارند که چند برابر متن مصحف رسمی عثمانی است. در چندين مقاله نشان داديم ادعای وجود عقيده تحريف قرآن در نزد شيعه در طی ۲۵۰ سال اول اسلام سخن نادرستی است و هيچ مستندی ندارد.
يكشنبه ۳ دي ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۲۹
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت