آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۹۳۶٫۸۴۲ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۲۱۵ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۷۷
بازدید از این یادداشت : ۶۲

پر بازدیدترین یادداشت ها :
برخی از سر غفلت و يا تغافل نقدهای پر دامنه صاحب اين قلم بر جريان تجديد نظر طلبی در مطالعات اسلامشناسی در غرب را ناديده گرفته و حکم من را درباره کسانی که بدون شايستگی های لازم مقلدوار سخنان نمايندگان اين جريان در مطالعات اسلامی را ناقص و نصف و نيمه تکرار می کنند مخالف آداب نقد قلم برده اند؛ شگفتا... فهرستی از مهمترين مجموعه نقدهای این بنده خدا بر اين جريان که با تفصيل به مبانی آنها پرداخته ام و به سخنانشان پاسخ داده ام را اينجا می گذارم:

۱) در مجموعه درسگفتارهای پانزده گانه "دين و قدرت" که در حدود ۴۰ ساعت ارائه شده به مناسبت بحث از تاریخ سيره نگاری در همه جلسات این مجموعه به نظريات تجديد نظر طلبان به تفصيل پرداخته ام (اينجا: https://t.me/DGoftarha/۱۸).

۲) شش جلسه بحث تخصصی درباره نقد مبانی تجديد نظر طلبان و پژوهش های متأثر از اين جريان فکری/ پژوهشی:


https://t.me/DGoftarha/۵۴
https://t.me/DGoftarha/۶۰
https://t.me/DGoftarha/۹۷
https://t.me/DGoftarha/۲۲۹


۳) در اين پنج يادداشت کوتاه و بلند هم به ابعادی ديگر از نقد تجديد نظر طلبان پرداخته ام:


https://t.me/azbarresihayetarikhi/۳۸۰۹
https://t.me/azbarresihayetarikhi/۴۰۷۹
https://t.me/azbarresihayetarikhi/۵۷۹۵
https://t.me/azbarresihayetarikhi/۳۶۸۵
https://t.me/azbarresihayetarikhi/۵۹۱۰

گمان می کنم مجموعه اين بحث ها اگر تنظيم و تحرير شود کتابی در دو جلد پر برگ خواهد شد.
چهارشنبه ۲۸ تير ۱۴۰۲ ساعت ۶:۴۲
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت