آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۹۹۳٫۶۷۲ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۳۹ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۸۴
بازدید از این یادداشت : ۱۰۹

پر بازدیدترین یادداشت ها :
برخی از سر غفلت و يا تغافل نقدهای پر دامنه صاحب اين قلم بر جريان تجديد نظر طلبی در مطالعات اسلامشناسی در غرب را ناديده گرفته و حکم من را درباره کسانی که بدون شايستگی های لازم مقلدوار سخنان نمايندگان اين جريان در مطالعات اسلامی را ناقص و نصف و نيمه تکرار می کنند مخالف آداب نقد قلم برده اند؛ شگفتا... فهرستی از مهمترين مجموعه نقدهای این بنده خدا بر اين جريان که با تفصيل به مبانی آنها پرداخته ام و به سخنانشان پاسخ داده ام را اينجا می گذارم:

1) در مجموعه درسگفتارهای پانزده گانه "دين و قدرت" که در حدود 40 ساعت ارائه شده به مناسبت بحث از تاریخ سيره نگاری در همه جلسات این مجموعه به نظريات تجديد نظر طلبان به تفصيل پرداخته ام (اينجا: https://t.me/DGoftarha/18).

2) شش جلسه بحث تخصصی درباره نقد مبانی تجديد نظر طلبان و پژوهش های متأثر از اين جريان فکری/ پژوهشی:


https://t.me/DGoftarha/54
https://t.me/DGoftarha/60
https://t.me/DGoftarha/97
https://t.me/DGoftarha/229


3) در اين پنج يادداشت کوتاه و بلند هم به ابعادی ديگر از نقد تجديد نظر طلبان پرداخته ام:


https://t.me/azbarresihayetarikhi/3809
https://t.me/azbarresihayetarikhi/4079
https://t.me/azbarresihayetarikhi/5795
https://t.me/azbarresihayetarikhi/3685
https://t.me/azbarresihayetarikhi/5910

گمان می کنم مجموعه اين بحث ها اگر تنظيم و تحرير شود کتابی در دو جلد پر برگ خواهد شد.
چهارشنبه ۲۸ تير ۱۴۰۲ ساعت ۶:۴۲
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت