آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۹۶۱٫۰۶۴ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۵۰ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۸۰
بازدید از این یادداشت : ۱۷۰

پر بازدیدترین یادداشت ها :
تفسير لباب التفاسير تأليف ابو القاسم محمود بن حمزة الكرماني (د. حدود ۵۳۰ ق) از جهت اشتمال بر نقل از تفاسير مفقود معتزلی اهميت دارد (از جمله تفاسير ابو مسلم اصفهاني و ابو القاسم بلخي و ابو علي جبّائي و ديگران). همچنين نقل هایی در اين تفسير هست از آثار تفسيری محمد بن الهيصم کرّامي مذهب (مانند کتاب التنزيل). طبرسي صاحب مجمع البيان به تصريح ابن فندق در تاريخ بيهق (ص ۲۴۲) از شاگردان نويسنده اين تفسير بوده و خوب است کسی همت کند و ميزان تأثير پذيری طبرسي را از اين تفسير مورد مطالعه قرار دهد.
جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۴۰
نظرات



نمایش ایمیل به مخاطبین





نمایش نظر در سایت