آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۹۶۱٫۰۶۳ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۴۹ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۸۰
بازدید از این یادداشت : ۵۳

پر بازدیدترین یادداشت ها :


در پايان نسخه اربعين در حديث تأليف اندرسباني خوارزمي معتزلی مذهب که پيشتر آن را در نوشته ای معرفی کرديم چند برگ از کتاب مجالس/ امالی او در حديث (از اوائل مجلس اول تا اواخر مجلس سوم) در دست است که مربوط است به مجالس اندرسباني در حديث که در طی رمضان سال ۵۷۸ ق به احتمال قوی در خوارزم برگزار می کرده. متأسفانه معلوم نيست مابقی اين مجالس باقی مانده باشد. در اين چند برگ عمدتا احاديثی از ابو سعد سمعاني که استاد مهم او در حديث بوده نقل می کند. همچنن از ابوالحسن علي بن محمد العمراني؛ عالم معتزلی. نقلی هم از کتاب القند نسفي در اين قسمت هست که بايد با نسخه ناقص کتاب القند مقايسه شود. شايد نقلی باشد که در اين نسخه ناقص موجود نباشد.

در ماه رمضان ميان محدثان معمول بوده که هر شب مجلسی در حديث برگزار کنند. بسياری از امالی های حديث محصول مجالس ماه رمضان است.
سه شنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۸:۰۴
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت