آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۹۷۵٫۲۵۱ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۰۴ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۸۴
بازدید از این یادداشت : ۵۵

پر بازدیدترین یادداشت ها :


طبيعيات دانشنامه علایی،، ص ٥١

و من ببشم قاضى (کذا في المتن) بكنار ويمه از شهرهای كوه طبرستان و دماوند معاينه ديدم - كه پارهء هواى روشن بغايت صافى از سرما ببستى - و ابر شدى ، و آن ابر برف شدى - و فرو نشستى ، و هواء صافى بماندى ، پس ديگر بار هم چنان ببستى - و ابر شدى ، و برف شدى ، - بى آنكه از هيچ جايگاه بخارى بر آمدى ، - يا ابرى آمدى

اينجا درباره موقعيت دقيق اين شهر سخن رفته و از بادهای سرد آنجا که ابن سينا هم به آن اشاره دارد. البته در اين مقاله اشاره ای به گزارش ابن سينا نشده.


https://jarcs.ut.ac.ir/article_۲۸۶۶۳_۰۲۱۳c۱e۴۳aab۶۴b۷c۹c۵a۰۶b۴۰۳۳۴۴۰d.pdf
دوشنبه ۲۶ دي ۱۴۰۱ ساعت ۹:۵۸
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت