آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۹۷۵٫۱۹۷ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۵۰ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۸۴
بازدید از این یادداشت : ۳۲۵

پر بازدیدترین یادداشت ها :


در سلسله بحث های (امامت و "نظريه" موسوم به "علمای ابرار" ) در طی بيست جلسه به قرائت آقای محسن کديور از بحث "علمای ابرار" پرداختيم . در اين درسگفتارها نشان دادم که شيوه بحث آقای کديور در اين موضوع از شاخص های بحث های علمی در زمينه تاريخنگاری انديشه های دينی و کلامی فاصله دارد و منابع اصلی در اين زمينه مورد توجه ايشان قرار نگرفته است. همچنين قرائت ايشان را از ادوار تاريخ تحولات در انديشه اماميه مورد بحث قرار دادیم و به نقد کشيديم. به زودی ان شاء الله متن پياده شده اين بحث ها در هيئت يک کتاب دو جلدی منتشر خواهد شد. پيشتر چند مقاله از صاحب اين قلم در نقد مباحث امامت شناسی ايشان در سايت کاتبان منتشر شد که آنها را هم در پايان اين دو مجلد قرار داده ام. ديدم آقای کديور اخيرا در گفتگویی با تلويزيون الجزيره خطوط کلی آنچه آن را "نظريه" علمای ابرار می خوانند از نو تکرار کردند. در فضای علمی و آکادميک تکرار سخن بی آنکه به مهمترين نقدها پاسخ علمی و مناسب داده شود و يا به کلی نقد برخی ناقدان ناديده قلمداد شود طبعا شايسته نيست. جای اين بحث ها البته تلويزيون نيست. به نقدهای مکتوب و شفاهی آکادميک نياز است. از ايشان دعوت می کنم اگر نقد و نظری درباره بحث های مطرح شده صاحب اين قلم دارند آن را به صورت مکتوب و يا ارائه شفاهی مطرح کنند تا در چاپ اين مجموعه آن پاسخ ها نيز مورد توجه قرار گيرد. آقای کديور در کار نقد مباحث ديگران خيلی فعالند. خوب است به نقدهایی که در طی اين بيست جلسه و در نوشته های ياد شده به مباحث امامت شناسی ايشان وارد کرده ام هم پاسخ دهند تا به اميد خدا درک بهتری از تاريخ مکتب تشيع برای همگان فراهم شود.
سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱:۴۷
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت

علی طالب زاده
۱۹ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۵:۰۷
آقای نیکخواه - حق با جناب دکتر انصاری است. طرح علماء ابرار از دکتر کدیورست نه آقای مدرسی که در نامه نگاری اخیر خود با آقا سید علی میلانی صریحاً گفته که این نظریه کار من نیست. پاراگراف آخر نامه اش: "اندیشه موسوم به علماء ابرار که برخی آن را نظر غالب در میان سلف شیعه امامیه خوانده اند از من نیست. در کتاب مورد سخن صریحاً گفته ام که اکثریت مطلق عوام شیعه و بیشتر علماء آن مکتب همواره راه میانه را پیروی کرده اند که ائمه را جانشین پیغمبر در دین و در ریاست جامعه اسلامی می شناسد و به برکات وجود مقدس آنان و قرب و مقام خاص معنوی آنان در حضرت حق و نتایج متفرع بر آن معتقدست".
https://iqna.ir/fa/news/4115046
امیر نیکخواه
۱۱ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱:۱۱
سلام جناب انصاری.سوالی داشتم. چرا تا کنون حتی یک کلمه در نقد جناب آقای دکتر سید حسین مدرسی که در همان دانشگاه پرینستون است و قبل از آقای کدیور درباره این موضوع کتاب منتشر کرده حتی یک کلمه نقد منتشر نکرده است؟!