آرشیو
آخرین نوشته ها
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۸۱۸٫۵۱۹ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۳۱۲ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۹۷۵
بازدید از این یادداشت : ۷۲

پر بازدیدترین یادداشت ها :
گرچه بنابر پژوهش های استوار تاريخی جای ترديدی نيست که جایی که اکنون نام جمهوری آذربايجان دارد در تاريخ اين منطقه اسامی ديگر داشته و کل آن آذربايجان خوانده نمی شده بلکه ارّان و .. بوده اما باز در اين هم ترديدی نيست که ارّان بخشی از پهنه سرزمينی ايران تاريخی است و اين منطقه پاره ای از ميدان زبان فارسی در طول تاريخ ايرانشهر بوده است. نظامی گنجوی، شاعر ملی ايران از همينرو در اشعارش بر ايران و جايگاه جهانی و تمدنی سرزمين آباء و اجدادی اش تأکيد می کند. در نزهة القلوب حمد الله مستوفی هم می خوانيم:

چند شهر است اندر ایران مرتفع‌تر از همه
بهتر و سازنده‌تر از خوشی آب و هوا
گنجه پر گنج در اران، صفاهان در عراق
در خراسان مرو و طوس، در روم باشد آقسرا

نزهة القلوب، ص ۱۰۵
جمعه ۳۱ تير ۱۴۰۱ ساعت ۲:۳۰
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت