آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۷۷۱٫۹۲۷ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۳۴ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۷۵۱
بازدید از این یادداشت : ۱۷

پر بازدیدترین یادداشت ها :
ما نيازمند تدوين يک "تاريخ ملی" برای ايران هستيم. کتاب های تاريخ ايران زياد نوشته شده اما تدوين يک دوره تاريخ ملی بر مبنای بازشناخت مبانی هويت ملی و دينی مان ضروری است؛ به قلم نويسندگان ايرانی آگاه به هويت ملی و عناصر مقوّم آن و مسئله ايران و جايگاه تمدنی و فرهنگی آن در تاريخ؛ قبل و بعد از اسلام؛ از آغاز تاريخ ايرانشهر تا به امروز. ملت به مفهوم فرهنگی آن و ايرانی بودن در عين وحدت در کثرتش در گستره تاريخ چند هزار ساله اين سرزمين.

دو سه سال پيش در اين زمينه يک ارائه داشتم در اينستاگرام. اگر عمری باشد اميدوارم مفصلتر در اين زمينه بنويسم.
پنجشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۱۵
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت