آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۷۸۳٫۶۱۹ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۷ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۹۶۱
بازدید از این یادداشت : ۴۲

پر بازدیدترین یادداشت ها :


من چند سطری را يکی دو روز پيش در نقد گفتاری از جناب آقای مهندس بازرگان که در برخی کانال ها منتشر شده بود نوشتم و آنجا گفتم که آنچه ايشان درباره سابقه کتابت و تدوين حديث بعد از پيامبر (ص) فرموده اند درست نيست و حديث از همان سده نخستين کتابت می شد و به ويژه در سده دوم قمری به شکل گسترده ای تدوين و نقل و روايت می شد. بعد ديدم در کانال آقای مهدی نصيری که مطلب من را قرار داده اند برخی حاشيه ای نوشته اند و گفته اند که چرا تفصيلا مطالب آقای مهندس بازرگان را پاسخ نداده ام و شواهد خود را در رد سخن ايشان نياورده ام. بايد بگويم دليلش دو چيز بود: يکی اينکه من مطمئن نيستم آقای مهندس بازرگان همچنان بر اين نظر که ده سال پيش در گفتگویی اينترنتی ابراز داشته اند اصرار و تأکيدی داشته باشند. آن مطلب کوتاه را برای آن نوشتم که اگر کسی کنجکاو است تا حقيقت را در موضوع اعتبار سنجی روايات بداند به کجاها مراجعه کند. دليل دوم اين بود که اصل سخن ايشان در اين موضوع همان چند سطر بود و پاسخ من هم به نظرم می بايست در حد همان چند سطر محدود می شد. ايشان ادله خود را تفصيلا بيان نکرده بودند تا من هم ادله خودم را در نقض کلام ايشان بيان کنم. وانگهی در درسگفتارهایی که نشانی آنها را در آن نوشته کوتاه ذکر کردم مفصلا و شايد حدود بيش از بيست ساعت در اين موضوع بحث شده که در کانال اين کمترين دستياب است و همه هم پياده شده و بناست منتشر شود.

با اين وصف اگر آقای مهندس بازرگان تمايل داشته باشند و وقت و اهتمامات ايشان اجازه دهد بنده ابراز آمادگی می کنم تا در بحثی مشترک ادله ايشان را تفصيلا بشنويم و من هم ادله خود را در نقض کلام ايشان تفصيلا بيان کنم.
سه شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۱۴
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت