آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۷۸۳٫۶۲۵ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۲ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۹۶۱
بازدید از این یادداشت : ۳۶

پر بازدیدترین یادداشت ها :


بار ديگر جنايتکارانی تکفيری با حمله به نمازگزاران شيعه در افغانستان (قندهار) جنايتی تازه آفريدند و ده ها نفر را به شهادت رساندند و بسياری را زخمی کردند. مدعيانی که در دشمنی آشکار با اسلام و مسلمين در اقداماتی کينه توزانه با هر امنيت و صلح و آسايش مردم اين منطقه و همه جهان مخالفند و بازيچه اهدافی شوم قرار می گيرند. نفرين بر داعش و شرکایش و نفرين بر تفکر تکفيری آنان و همه آنهایی که زمينه پيدایی و قدرت گرفتن اين فريب خوردگان وحشی صفت را که حتی حاضرند جان مردم بی گناه و نمازگزار را هم با اعمال تروريستی خود بستانند فراهم کرده و می کنند.

اين وظيفه رهبران مسلمان و بزرگان و انديشمندان مذاهب مختلف اسلامی است که با تمام توان در مقابل انديشه تکفيری و کشتار شيعيان توسط تکفيريان موضع روشن خود را بيان کنند. داعش و انديشه تکفيری آن هيچ نسبتی با آنچه ما از تفکر و تمدن اسلامی می شناسيم ندارد. اين گروه و با ادعای تبعيت از "سلف صالح" درست در برابر همه ارزش های دينی و انسانی و اخلاقی و اسلامی قرار گرفته است و بازيچه ای است برای سياست های دشمنی با اسلام و مسلمانان در دنيا. جريان های اصلی اهل سنت و شيعه بايد در برابر اين "جهل مقدس" که به دروغ خود را به ارزش های اسلامی منتسب می کند موضع بگيرند. قرن ها شيعيان و اهل سنت در افغانستان و عراق و تمام اين منطقه با یکدیگر و به شکل عموما مسالمت آميز زندگی کرده اند.

اهل سنت و جماعت در افغانستان پيروی مذهب حنفی هستند. ابوحنيفه خود دوستدار اهل بيت پيامبر (ص) و مرجی مذهب و مخالف انديشه تکفيری بود. در مقابل، این سلفی گرايان و اسلاف وهابیت بودند که در این میان بیشترین انتقادها و اتهام ها را بر علیه مذاهب فقهی تاریخی و به ويژه حنفیان خراسان و مرجئه و ماتریدیه و پیروان اعتقادی ابو حنیفه در طول تاریخ روا می داشتند و همچنان روا می دارند. طالبان افغانستان و پاکستان اگر واقعا خود را پيروی "امام اعظم" می دانند بايد در برابر اين خشونت ها موضع بگيرند. اینک زمان آن رسيده که همه مذاهب و مکاتب تاریخی اسلامی از شیعه و سنی در برابر این موج سوء استفاده خشونت بار از دین و سنت و سلف بایستند و نگذارند اين "جهل مقدس" بازیچه دشمنان اسلام و مسلمانان قرار گیرد و با خشونت های غیر انسانی و با بربریت خود مانع صلح و آرامش و امنيت در منطقه شود.

عربستان سعوی در دوره زعامت محمد بن سلمان مدعی مبارزه با تندروی های دینی است. اينک رهبری عربستان سعودی در برابر آزمونی سخت قرار گرفته: اگر رهبری عربستان راست می گويد بايد در برابر این جريان خشونت در منطقه موضع روشن بگيرد. آبشخور فکری داعش و گروه های تکفيری روشن است. سرچشمه های اين تفکر خانمان سوز را همين امروز خشک کنید.
يكشنبه ۲ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۸:۳۲
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت