آرشیو
دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون با عنوان Visiting Professor، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۶۸۱٫۵۶۶ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۹۰ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۶۶۵
بازدید از این یادداشت : ۱۰۷

پر بازدیدترین یادداشت ها :


برای کسی همچون اين بنده ناچيز خداوند که کارش درباره تاريخ باورها و مکتب ها در اسلام و تشيع است، خواندن تقريرات درس های فقيه محقق آية الله سيستانی، أطال الله عمره، لذت و شعفی افزون بر صرف يادگيری مباحث فقهی و اصولی را به همراه دارد. فقيه ما آثارش يادآور آثار فقهی و اصولی استادش آية الله بروجردی است و همچون مکتب استاد اهميت توجه به ميراث قدمایی را دائما يادآور می شود. توجه به مباحث تاريخی و حديثی، زمينه های بحث های فقهی و اصولی در فقه و حديث و کلام اهل سنت؛ بافتارهای پيدايش بحث ها در سنت های قدمایی و تحرير دقيق محل نزاع در هر موضوع از ويژگی های اين مکتب است. آية الله سيستانی ادامه دهنده اين سنت فقهی، اصولی و حديثی است و خود البته مبانی تازه ای را تأسيس کرده. من اينجا کاری به مباحث فقهی و اصولی ندارم. اما بايد به روشنی تأکيد کنم که توجه معظم له به بحث های تاريخی، زمينه های کلامی و فکری و تاريخی طرح موضوعات فقهی و اصولی برای هر کسی که طالب دقت ورزی در اين نوع مباحث و راهیابی به طرح جديد مسائل است بسيار مهم و اساسی است و از نقطه نظر کار تاريخی بسيار ارزشمند و قابل اعتناست. دقت ورزی های رجالی ايشان که در تداوم دقت های بی مانند استادش آية الله بروجردی در مباحث رجالی است و برآمده از تأمل دقيق در ميراث حديثی و رجالی اماميه است هر صاحب نظر و آگاهی را به تحسين وا می دارد. مکتب آية الله بروجردی مکتب بازگشت به سنت قدمایی در تشيع و مباحثی بود که برای چند قرن به دلائل مختلف به حاشيه رفته بود. انتشار آثار فقهی و اصولی و حديثی قدما، توجه به فقه منصوص عصر ما قبل شیخ طوسی، عنايت به طبقه بندی و دسته بندی احاديث و شيوه های بحث های قدمایی در تعارض اخبار و عنايت به خلافيات و سنت شيخ طوسي از مهمترين ويژگی های مکتب آية الله بروجردی بود که معاينه در فقه و اصول آية الله سيستانی قابل مشاهده و پيگيری است. به همه اين دلائل آثار فقهی و اصولی معظم له برای هر تحقيق تاريخی در حوزه حديث، فقه و اصول شيعی اهميت دارد و ارزشمند است.
يكشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۸:۳۱
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت