آرشیو
دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون با عنوان Visiting Professor، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های 2015 تا 2017 حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال 1349 شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال 1367 به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال 1381 ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين 1388 از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال 1388 به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.


Hassan Ansari is a Visiting Professor at the Institute for Advanced Study (Princeton). He received his Ph.D. from EPHE (Sorbonne-Paris) in Philosophy. Prior to EPHE, he studied Arabic literature, Quranic exegesis and hadith, Islamic theology, Islamic philosophy, mysticism, and law in Qom and Tehran. He has published various books and many articles in Persian, Arabic, French, and English, including L’imamat et l’Occultation selon l’imamisme: Étude bibliographique et histoire des textes (Leiden: Brill, 2017); Studies in Medieval Islamic Intellectual Traditions (with Sabine Schmidtke) (Lockwood Press, 2017); Al-Šarīf al-Murtaḍā’s Oeuvre and Thought in Context: An Archaeological Inquiry into Texts and Their Transmission (with Sabine Schmidtke) (in press); and Caliphate and Imamate: Selected Political Works from the Islamic Tradition, Cambridge University Press (with Nebil Husayn) (forthcoming).
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۷۶۳٫۰۳۴ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۵۵ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۷۳۳
بازدید از این یادداشت : ۱۷۴

پر بازدیدترین یادداشت ها :


در کياست و کاردانی خواجه نظام الملک البته ترديد نيست. در زبان فارسی يکی از بهترين نوشته ها درباره او از شادروان مجتبی مينوی است. زمانی که مينوی مقاله اش را نوشت کتاب بغية الطلب ابن عديم هنوز منتشر نشده بود. اين کتاب از مهمترين منابع برای آشنایی با شخصيت خواجه است و شرح حال مفصلی به او در آن اختصاص داده شده. سال ها قبل از انتشار آنچه از کتاب پر برگ بغية الطلب باقی مانده، در مجله انستيتوی فرانسوی دمشق بخش مربوط به خواجه نظام الملک منتشر شده بود. تا آنجا که در خاطر دارم آقای سيد جواد طباطبایی در کتاب خواجه خود از اين منبع استفاده نکرده اند (الآن به اين کتاب دسترسی ندارم و شايد حافظه من اشتباه کند. کتاب ايشان بعد از هر دو چاپ ياد شده منتشر شده). البته من خيلی سال پيش در تهران چاپ اول آن را داشتم و خواندم. شايد در چاپ های بعدی استدراک شده. هر چه هست آنچه در پی می آيد گزارشی است درباره خواجه به قلم يکی از معاصرانش که از قضات حنفی روزگارش بوده و قبلا در نوشته ای ديگر کتابی از او را درباره قضاء معرفی کرديم؛ کتابی که آن را به رسم خواجه نوشته است (ابو القاسم علي بن محمد بن أحمد الرحبي، معروف به ابن السمناني (د. ۴۹۹ ق)، فقيه حنفی مذهب معتزلی ، نويسنده کتاب روضة القضاة وطريق النجاة ). تصويری که اين نويسنده از خواجه به دست می دهد نشان می دهد دست کم فقيهی حنفی و معاصر با او چه تصويری از او در ذهن داشته، تصويری که با آنچه به عنوان خواجه نظام الملک و احيای انديشه ايرانشهری، چنانکه آقای طباطبایی تفسير می کند، کاملا متفاوت است. عبارات او را به نقل ابن عديم اينجا می گذارم:

نقلت من كتاب «الاستظهار في التاريخ على الشهور» تأليف القاضي أبي القاسم علي بن محمد السمناني قال: في شهر رمضان من سنة خمس وثمانين وأربعمائة قتل الشيخ الكبير قوام الدين نظام الملك أبو علي الحسن بن علي بن اسحاق، رضي أمير المؤمنين رضي الله عنه في ظاهر نهاوند وهو سائر الى العراق، قتله انسان ديلمي غيلة بعد الفطر ليلة الجمعة حادي عشر منه.وكان مولده في ذي القعدة من سنة ثمان وأربعمائة، وبقي في الأمر وزيرا، وناظرا، ومشرفا نحو خمسين سنة، وبلغ في الوزارة ما لم يبلغه أحد من وزراء الدولتين، وكان يضرب له الطبل والقصاع ثلاث صلوات حضرا وسفرا، وهو الذي بنى الدولة السلجوقية وأسس قواعدها، وتفتحت الدنيا على يديه، وكان صدوق اللسان جيد الرأي، كبير النفس حليما وقورا، يصلي الليل، ويصوم في أكثر الاوقات. وهو أول وزير بنى المدارس في البلاد، وأجرى على المدرسين، والمتفقهة، والأدباء والشعراء، وأهل البيوتات، والرؤساء. ولم ينظر قط الى ظهر محروم، وما قصده أحد في أمر إلا ناله أو معظمه، فأما الحرمان فلا، ولم يبق عليه من عظيم الملك غير ما فعله وبناه وخلد به ذكره في العالم، وفاق به على جميع من تقدم، رضي الله عنه وأرضاه وأحسن له الجزاء عني، فلقد وصلني في سبع سفرات بألف وأربعمائة دينار من ماله، غير الثياب والنزل والاقامة، وأجرى علي من مال بيت المال سبعمائة دينار وعشرين دينارا في كل سنة، وولاني قضاء الرحبة والرقة وحران وسروج وحلب وأعمال ذلك كله، وخاطبني بالقاضي السديد العالم، بحر العلماء، عين القضاة في مكاتبته إلي، فأحسن الله له عني الجزاء. وكان يكرم العلماء على اختلاف مذاهبهم، وله فضل وكرم وبصيرة بالرجال، قريب من القلوب، لا يتشاغل إلا بتلاوة القرآن وسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومناظرة الفقهاء بين يديه، وتقدم في زمانه من لم يكن متقدما من الرجال، وتأخر من كان متقدما، واسترجع الممالك كلها، وقبضها الى السلطان. وهو أول من أقطع البلاد والضياع للعساكر والأجناد، وكان يرعى لأهل البيوتات بيوتهم وللعلماء علمهم، وللشعراء شعرهم، وللأدباء أدبهم، وللأشراف شرفهم. وكان أمر الدولة في الزيادة الى أن شاركه في الرأي غيره، وداخل السلطان سواه، فهلكت الدولة، ولم يبق للسلطان بعده إلا نيف وثلاثون يوما رضي الله عنه (۵/ ۲۴۹۸ و ۲۴۹۹).

خواجه می دانيم که پشتيبان شافعيان بود و گرچه سعی می کرد خود را حامی حنفيان هم نشان دهد اما سياست کلی او ايجاد تعادلی در اين ميان به نفع شافعيان بود. او در رسميت بخشيدن به دو مذهب حنفی و شافعي در دولت سلجوقی سهم مهمی داشت و البته می کوشيد با سياستی هوشمندانه قدرت دينی آنان را همزمان که در برابر مشروعيت دستگاه خلافت عباسی بالا می برد اما در عين حال در برابر سلطان سلجوقی قدرت آنان را محدود و در کنترل دربياورد. يعنی هم از علما (و به جای خليفه تا اندازه زيادی) برای مشروعيت بخشی به دستگاه سلطنت سلجوقی بهره می برد و هم در عين حال آنان را با صرف اموال و تخصيص اوقاف و تأسيس مدارس عملا تحت کنترل خود در می آورد و برای آنان نظامی ساختاری تحت سلطه سلجوقی ايجاد کرد. با وجود آنکه اين سياست خواجه سياستی هوشمندانه بود اما در خدمت تحکيم سلطنت سلجوقيان بود و خود نيز با توجه به همين نوع خدمات بود که در سياستنامه، آنجا که از خود در برابر خصومت حاسدان دفاع می کند به اين نوع خدماتش اشاره می کند (بحث مفصل من را ببينيد در مقاله ای که درباره سياستنامه نوشته ام). سياست خواجه در مجموع مهار دوگانه ای بود ميان علما و خليفه بغداد و در راستای تحکيم قدرت سلجوقيان. با اين حال خواجه به دليل علائق مذهبی اش به مقام خلافت اعتقادی عميق داشت. دفاع او از خلافت بغداد ريشه در مذهب اعتقاديش داشت. او اشعری مذهب بود و با تأييد و تحکيم مذهب شافعی از طريق مدارس نظاميه در عين حال سعی داشت مذهب اشعری را فراگير کند (شافعيان سنت اصلی برای گسترش مکتب اشعری بودند). بدين ترتيب هم با مذهب معتزلی خصومت می ورزيد و هم با حنبليان بغداد که حاميان اصلی دستگاه خلافت بودند. از رهگذر حمايتش از شافعيان و اشعريان خراسان خواجه در تحکيم مذهب تصوف خراسان هم تأثيری مهم و سرنوشت ساز داشت. به هر ترتيب هم حنبليان از او انتقاد داشتند و هم برخی از حنفيان. يکی از دلائل بروز اختلاف ميان او و بخشی از حاکميت سلجوقی هم به همين حمايت بيشترش از شافعيان در قياس با حنفيان باز می گردد. گزارش زير را که ابن عديم نقل کرده ببينيد:

سمعت القاضي أبا عبد الله محمد بن يوسف بن الخضر الحنفي قاضي العسكر رحمه الله، وقد جرى ذكر نظام الملك وميله الى أهل العلم، يقول: كان نظام الملك يتعصب للشافعية كثيرا، فكان يولي الحنفية القضاء، ويولي الشافعية المدارس، ويقصد بذلك ان يتوفر الشافعية على الاشتغال بالفقه، فيكثر الفقهاء منهم، ويشتغل القضاة بالقضاء، فيقل اشتغالهم بالفقه ويتعطلون (۵/ ۲۴۹۴ تا ۲۴۹۵ ).
سه شنبه ۴ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱:۲۲
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت