آرشیو
دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون با عنوان Visiting Professor، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۷۰۱٫۱۶۸ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۳۰ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۶۸۶
بازدید از این یادداشت : ۴۴

پر بازدیدترین یادداشت ها :


از کفاية الطالب کنجي شافعي دو نسخه کهن موجود است که هيچ کدام از آنها تاکنون مبنای تصحيح اين کتاب نبوده. چاپ موجود کتاب تصحيحی انتقادی نيست و بر مبنای نسخه های متأخر کتاب است. يک نسخه در کتابخانه رئيس الکتاب موجود است که قبلا در کاتبان آن را معرفی کرده ام ( http://ansari.kateban.com/post/۱۷۸۶). نسخه ديگر که احتمالا اقدم است در کتابخانه تاشکند است و از مجموعه وقفی خواجه محمد پارساست. اين نسخه را خيلی سال قبل دوست دانشمندم آقای بهراميان به من معرفی کرد. کنجي کتابش را در سال ۶۵۴ ق نوشته و همان سال هم اجازه ای از او برای کتاب در دسترس است. من احتمال می دهم کنجي کتابش را در بغداد نوشته بوده. به هرحال در نسخه تاشکند ذکری از تاریخ کتابت به روشنی نيامده اما از دو خط متفاوت در رقم نسخه ظاهرا چنين می نمايد که نسخه تاشکند در همان سال ۶۵۴ ق در خانه ابن طاووس از سوی کاتبی احتمالا به درخواست خود مؤلف کتابت شده و بعد نویسنده در دو سه سطری در پایان که نقل خواهم کرد اشاره کرده که کتاب در خانه ابن طاووس کتابت شده، شايد برای استفاده ابن طاووس. بنابراين کنجي با ابن طاووس در ارتباط بوده. احتمال دیگر این است که ابن طاووس نسخه کتاب را همان سال ۶۵۴ ق به کاتبی سپرده تا برایش کتابت کند و آنگاه متولی کتابخانه اش در پايان آن چند سطر را رقمی کرده. اينجا عنوان نسخه و رقم های پايانی نسخه را نقل می کنم.

کفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام. إملاء الإمام العلامة فقيه الحرمين مفتي العراقين محدث الشام صدر الحفاظ فخر الدين رکن الشريعة أبي عبد الله محمد بن يوسف بن محمد القرشي الکنجي الشافعي متّع الله المسلمين بطول بقائه.

سند وقفنامه: از جمله کتبی است که وقف است بر کتابخانه دار الفقراء که در کوی دهقان است در شهر بخارا بالشرائط المثبتة المبيّنة في وثيقة أوقاف تلک المنازل لا زالت معمورة وبالبرکات الإلهية مغمورة أقرّ بذلک وشهد (؟) العبد محمد الحافظي البخاري کتب بإذنه دام بقائه. مهر وقف خواجه محمد پارسا.

رقم ها در پايان: تمّت مناقب سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ويتلوه ذکر // الإمام المهدي عليه السلام في کتاب مفرد وسمیته بالبیان في أخبار صاحب الزمان والحمد لله ربّ العالمين وکان الفراغ منه يوم الخميس ثالث عشرین ذي الحجة من سنة أربع وخمسین وستمائة بمحروسة بغداد . بعد در دنباله با خط دیگری چنين آمده: بالمعيدية بدار السيد الإمام رضي الدين أبي القاسم علي بن موسی بن جعفر بن محمد بن محمد الطاووس شرّف (سعد) الله خاتمته و؟ من خیر الدارین ؟ بمحمد وآله الطاهرين وصلی الله علی سیدنا محمد النبي (؟) وآله الطاهرين وسلّم تسليماً کثيراً.

و همچنین رقم محمد بن أحمد بن محمد الحسيني العبيدلي بر آن ديده می شود.

اگر کسی علاقمند به تصحیح کتاب است پيام بگذارد تا نسخه ها تقديم شود.
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۹:۳۹
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت