آرشیو
دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون با عنوان Visiting Professor، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۶۴۸٫۱۰۰ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۸۶ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۶۳۵
بازدید از این یادداشت : ۷۰

پر بازدیدترین یادداشت ها :


برخی از محققان در حوزه شیعه شناسی در غرب تشیع اصیل را تشیع باطنی و تأویلی می دانند و استقرار شریعت و فقاهت و اصول الهیات عقلی و نظری را در تشیع امامی اقدامی در راستای ارائه تفسیری سنی مآبانه از تشیع و در راستای عادی سازی مناسبات تشیع با دستگاه خلافت و مشروعیت سیاسی اسلامی در محوریت امت می دانند. آنان معتقدند این روند با قدرت گرفتن آل بویه آغاز شد. این محققان نماینده تشیع اصیل را کتاب بصائر الدرجات و کتاب الحجه از کتاب الکافی می دانند. قبلا در نوشته ای دیگر گفتیم که کتاب الکافی اگر احادیث کتاب الحجه دارد بخش اعظم کتاب از دیگر سو در فقه و روایات فقهی است و تازه نه تنها منابعش که حتی خود کتاب محصول دوران آل بویه نیست بلکه از پیش از این دوران است. کلینی هم نه متکلم بوده و نه کتابش را برای متکلمان بغداد نوشته است.

اما از دیگر سو باید این نکته را هم متذکر شد که محتوای کتاب الحجه کافی را نمی توان بی ارتباط با بخش های دیگر اصول کافی و به ویژه کتاب العقل والجهل و همچنین کتاب التوحید آن کتاب خواند و تفسیر کرد. تصویری که از امام در کتاب الحجه ارائه می شود درست است منبع علم ظاهر و باطن می نماید اما همین کافی در کتاب العقل والجهل خود امام را در کنار عقل می گذارد و عقل را حجت آدمیان قرار می دهد. در سرتاسر همین کتاب العقل والجهل و همچنین کتاب التوحید امام بر خرد تأکید می کند و از استدلال های هشام بن الحکم که بر پایه و بنیاد خرد استوار است حمایت می کند. امام رضا در همین کتاب التوحید بسان یک متکلم با اصحاب دیانات و مذاهب کلامی و فلسفی وارد گفتگو می شود و دانش امامان مجال بحث و گفتگو قرار می گیرد. این قطعا هماهنگ با تصویر امام به مثابه موجودی فرا انسان نیست که این دست محققان جدید در عرصه شیعه شناسی تلاش می کنند از امام در سنت و یا سنت های شیعی به دست دهند. باری گروه های غلات شیعی امام را مظهر روح الهی قلمداد می کرده اند اما این با تصویری که کتاب الکافی از امام به دست می دهد یکسان نیست. در کتاب العقل والجهل امام از عقل به مثابه منبع معرفت و استدلال سخن می گوید و در کتاب التوحید از آن بهره می گیرد و بر ضرورت استدلال های عقلی در توحید و صفات پای می فشارد. این عقل آنچنانکه این دست محققان ابراز می دارند غیر از متعارف آنچه در سده های دوم و سوم عموم اهل علم و اهل زبان از آن می فهمیده اند نیست و درست اشاره به همان عقل انسانی و استدلال ورزی فطری دارد. همینک اسناد مهمی از سده دوم در دست است که نشان می دهد عموم مردم و اهل علم و زبان از واژه عقل چه چیزی را قصد می کرده اند. ممکن است در کلمات امامان شیعه مرحله دیگری از معرفت که آن را بتوان به زبان اهل عرفان معرفت شهودی نامید سراغ گرفت اما این نافی این نیست که امام با زبان اهل عرف و متعارف قوم سخن می گفته و عقل در کتاب العقل و الجهل و کتاب التوحید همین استدلال ورزی خرد انسانی است. نزدیکترین شاگردان امام صادق مانند هشام بن الحکم و زراره در چنین بستری از سنت خردورزی و نظامات استدلالی سخن می گفته و قلم می زده اند.
پنجشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۸
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت