آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۲٫۰۰۷٫۵۰۵ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۸ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۸۴
بازدید از این یادداشت : ۳۱۰

پر بازدیدترین یادداشت ها :
از کارهای خوب یکی هم نوشتن شجره ارتباطات خاندانی است میان خاندان های معروف اهل علم در شیعه. آشنایی با ارتباطات خاندانی کلید مهمی است برای درک بسیاری از تحولات اجتماعی و سیاسی و دینی. بیشتر خاندان های اهل علم و ریشه دار ایران و عتبات و لبنان در در سه سده اخیر به انحای مختلف با یکدیگر ارتباط خاندانی دارند، خاندان هایی مانند خاندان صدر، وحید بهبهانی، کاشف الغطاء، بحر العلوم، صاحب حاشیه، صاحب جواهر، صاحب روضات، طباطبایی یزدی و بسیاری دیگر. یکی از بهترین منابع برای این کار طبقات آشیخ آقابزرگ است و همچنین برای اعلام قرن چهاردهم رساله حوادث الایام که در میراث اسلامی ایران منتشر شده. کسی باید همت کند و در این زمینه پژوهشی را سامان دهد
پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۷
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت