آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۲٫۰۰۷٫۵۰۴ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۷ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۸۴
بازدید از این یادداشت : ۲۹۳

پر بازدیدترین یادداشت ها :
تصحیح انتقادی کتب مشارق الشموس فی شرح الدروس تألیف آقا حسین خوانساری از ضرورت هاست. این کتاب حاوی تحقیقات عمیق فقهی و اصولی است.
پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۶
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت