آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۲٫۰۰۷٫۵۰۴ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۷ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۸۴
بازدید از این یادداشت : ۱۲۷

پر بازدیدترین یادداشت ها :
درباره رضا شاه و آنچه تاکنون به درستی پژوهش نشده درباره رضا شاه در چهل سال اخیر کتاب و مقاله کم چاپ نشده اما تحقیق جامع و مفید و همه جانبه ای درباره او هنوز در دست نیست. خاطرات زیادی از دوستان و اطرافیانش و همچنین از علمای دوره رضا خان تاکنون منتشر شده و این ها علاوه بر اسناد تاریخی و دولتی می تواند منبع خوبی برای تحقیق درباره او باشد. آنچه اینجا مد نظر من است تحول جایگاه و موقعیت دین در دوره رضا خانی و مواضع متفاوت و متحول او در نسبت با دین و علما و همچنین نوع تعاملات او با علما، حوزه قم و سایر حوزه ها و سیاست های او در زمینه تضعیف جایگاه سنتی روحانیت در سطوح مختلف است، از جمله در زمینه نهادهایی که در زمان او تأسیس شد و یا تلاش هایش برای تدوین قوانین و حقوق و نظام قضایی جدید. در خاطرات مرتبط با آن دوره نکات بسیاری هست درباره شیوه های استبدادی او، نوع تعاملش حتی با وفادارانش، با روشنفکران و علمای دوران و نوع جهانبینی او و اموری از این دست که هنوز مورد پژوهش جدی قرار نگرفته. در این میان هنوز نسل جوان ما اطلاع درستی درباره مقدمات کودتای ۱۲۹۹ و برآمدن رضا خان و نوع تعامل او با نهاد نوپای مجلس و نظام مشروطیت و تجدد آمرانه او ندارد. و این همه به نظرم از کم کاری پژوهشگران حوزه تاریخ است.
پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۹:۱۶
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت