آرشیو
دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون با عنوان Visiting Professor، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۷۱۷٫۶۲۳ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۷۱ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۶۸۷
بازدید از این یادداشت : ۸۳

پر بازدیدترین یادداشت ها :

فهرست های خودنوشت فهرست های خودنوشت فهرست هایی است که نویسندگان از تألیفات خود تنظیم می کرده اند. این سنت کهنی بوده و در‌ آغاز بخشی از اجازات و فهارس مرویات قدیم را تشکیل می داده. بعدها هم مستقل از سنت اجازه نویسی تداوم داشته. برخی مانند فیض کاشانی چندبار و در زمان های مختلف فهرست آثار نوشته اند. خوب است کسی همتی کند سیاهه ای از این فهرست های خودنوشت تهیه کند.زندگینامه های خودنوشت از کارهای خیلی خوب ارائه فهرستی است از زندگی نامه های خودنوشت عالمان مسلمان. نمونه های بسیار کهنی از این زندگینامه های خودنوشت موجود است، از سده سوم به این طرف. تاکنون تحقیقاتی به زبان های اروپایی در این زمینه صورت گرفته اما هنوز اول راهیم. درباره علمای شیعه در چند سده متأخر ارائه فهرست و انتشار مجموعه این زندگی نامه های خودنوشت از کارهای بسیار مفید است. کاش کسی همت کند و این کار را انجام دهد.حاشیه های غیر مدونه علمای شیعه در چند سده نخست حاشیه نویسی بر کتاب ها معمول نبوده. کما اینکه بر نسخه های خطی هم معمولا حاشیه نوشته نمی شده. به تدریج هم حاشیه نویسی بر کتاب ها به عنوان تعلیقه نگاری و شرح نگاری مرسوم شد و هم طالب علمان و عالمان بر نسخه های خطی در هنگام قرائت نسخه ها حاشیه می نوشته اند. بسیاری از این حاشیه ها بعدا شکل مدون می یافت. اما در مورد بسیاری دیگر همچنان حالت غیر مدون داشت و صرفا بر روی نسخه های شخصی باقی می ماند. امروزه هزاران نسخه داریم در حوزه های مختلف فقه و اصول و کلام و فلسفه و حدیث و علوم قرآنی و غیره که حاشیه های غیر مدون دارند. در سده های اخیر این حاشیه نویسی های غیر مدون خیلی مرسوم بوده و در مواردی هم در شرح حال نویسی های خودنوشت به وجود این حاشیه های غیر مدونه اشاره می رفته است. یکی از کارها شناسایی این حاشیه های غیر مدونه و تهیه فهرستی از آنهاست. متأسفانه در فهرست نویسی ها عموما به این حاشیه ها توجهی نمی شود.
پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۹:۱۵
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت