آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۲٫۰۰۷٫۵۰۳ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۷ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۸۴
بازدید از این یادداشت : ۲۷۴

پر بازدیدترین یادداشت ها :

از مبتکرترين فيلسوفان مکتب صدرایی بود که در عين حال دل در مکتب فلسفی ابن سينا داشت. آثار برجسته او در فلسفه اسلامی مشتمل بر ابتکارات و در عين حال تقرير روشن انديشه های فلسفی ابن سينا و آخوند ملاصدراست. جای يک رساله دکتری خوب به زبان انگليسی درباره انديشه های فلسفی او هنوز خالی است. زمانی مفاوضه ای فلسفی با مرحوم آقای طباطبایی به صورت مکتوب داشت که بسیار خواندنی است. فلسفه مشاء را نزد مرحوم آقای خوانساری خوانده بود که مهمترين مدرس شفای بوعلی درطبقه خود محسوب می شد. من هر چند سال يکبار آثار آقای حائری را و برای تجديد آموخته های فلسفی ام از نو می خوانم. از مهمترين ويژگی های او اين بود که بيان بسیار روشنی داشت و در نوشتن دچار مغلق گویی نمی شد. او هيچگاه فلسفه را با عرفان نمی آميخت.
دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۶:۱۸
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت