آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۹۷۵٫۲۵۱ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۰۴ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۸۴
بازدید از این یادداشت : ۳۹۸

پر بازدیدترین یادداشت ها :


دائرة المعارف بزرگ اسلامی و به ویژه ترجمه های عربی و انگلیسی آن در سال های گذشته در راستای معرفی فرهنگ ایرانی و شیعی سهم بسیار مهمی داشته. این کار و همچنین دانشنامه جهان اسلام، هر دو بی تردید نمونه مشابهی در جهان اسلام ندارند و چه خوشایند برخی باشد و یا نباشد به هرحال به عنوان کتاب های مرجع مورد استفاده قرار می گیرند و به نظر من با تکمیل ترجمه آنها به عربی و انگلیسی به منابعی معیار در محدوده جهان اسلام تبدیل خواهند شد. متأسفانه بودجه عمومی کشور به صد کار کم فایده و یا بی فایده و تکراری و تبلیغی اختصاص داده می شود اما مرکز آقای بجنوردی در این میان دچار تنگدستی است و نمی تواند از همه امکانات خود به خوبی بهره گیرد. این جای تأسف دارد. کجا در مصر و عربستان و شمال آفریقا و ترکیه و دیگر کشورهای اسلامی می توان نمونه ای برای این دو دانشنامه یافت؟ بی تردید هیچ کجا. کاش عشری از اعشار بودجه هایی که به کارهای بی فایده و مؤسسات عریض و طویل شبه دولتی اختصاص داده می شود به مرکز دائره المعارف اختصاص داده می شد.
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۵
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت