آرشیو
دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون با عنوان Visiting Professor، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۶۱۸٫۸۸۷ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۶۹ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۵۶۹
بازدید از این یادداشت : ۱۵۸

پر بازدیدترین یادداشت ها :
مجموعه ای است بسیار با اهمیت از آثار کلامی مدرسه حسن بن محمد الرصاص شامل این متون، با تاریخ کتابت ۵۹۹ ق و همه آن با کتابت کاتب مشهور زیدی، يوسف بن عواض بن عبد الله بن الحسين بن زغكم:

۱- تهذيب التحصيل في التوحيد والتعديل از الحسن بن محمد بن أحمد الرصاص.
آغاز نسخه:
الحمد لله المنعم على خليقته بضروب النعم والمفيض على ... أنواع الجود والكرم والمفاضل بينهم فيما أفادهم من المنح والقسم إذ جعل بعضهم في منزلة الملوك والآخرين في منزلة الخدم...
پایان متن:
... وفارق الكافر أيضاً في الأحكام التي قدمنا ذكرها وما شاكلها فهذا هو الكلام في المنزلة بين المنزلتين الذي يليق بهذا الموضع ولنختم به الكلام...

اهدایی مؤلف به السلطان الفضل بن علي بن حاتم بن أحمد بن عمران اليامي

۲- الموجز في أصول الدين باز تأليف الحسن بن محمد بن أحمد الرصاص که اخیرا تصحیحی غیر انتقادی از آن چاپ شد.
آغاز نسخه:
الحمد لله الذي أفاض أنوار هدايته على العارفين، وأنزل السكينة في قلوب عباده المؤمنين، وأحيا بها المعرفة نفوس الموحدين ونزههم بلطفه عن مقالة الجاحدين...

اهدایی به سلطان زيد بن علي بن حاتم اليامي

۳- تحكيم العقول في تصحيح الأصول از حاکم جشمی که از آن دست کم سه نسخه کهنسال دیگر هم موجود است. به خط همان کاتب

۴- الأجوبة المرتضاة عن المسائل المنتقاة، تألیف ابو عبدالله حسين بن مسلّم التهامي. در پاسخ به ده پرسش از پرسش های احمد فرزند حسن بن محمد الرصاص.
آغاز نسخه:
قال الفقيه الأجل أيده الله لما ورد كتاب الشيخ الأجل الأوحد الأفضل... متضمناً للسؤال عن جواب مسائل ورد عليها... المسألة الأولى قال أيده الله إذا قلنا أن كون القادر قادراً لا يتعدى في تأثيره...
پايان آن:
... المسألة العاشرة قال أيده الله إذا قال القائل: إني لا أسلم حسن جميع أفعال الله... والجواب ذلك أن الأدلة القاطعة قد دلت على أن جميع أفعاله حسنة... التكليف قد شارك هذا التعريض في الوجه الذي لأجله فتح أو اختص بوجه فتح آخر... تم ذلك بحمد الله.


۵- اجوبه مسائل کلامی از ابو عبدالله حسين بن مسلّم التهامي. پرسش ها از
أحمد بن محمد المحلي از محضر الشيخ الحسين بن مسلم التهامي
آغاز متن:
الحمد لله وبه أستعين قال الفقيه... الحسين بن مسلم التهامي أيده الله، الحمد لله على نعمه الجسام وأياديه التوام حمد معترف منه بالإنعام مقصر في شكر ما أولاه من الإكرام...
پایان نسخه:
واعلم أن المعتبر إذا كان صلاحه إنما ملتبث بأن يعلم الآلام التي تكون لطفاً على التفصيل فواجب أن يعلمه الله تعالى ذلك، وإن كان يكفي في ثبوت الصلاح له علم الجملة فلا وجه لمعرفته بمقاديرها... وإنما أخرج عن هذه الجملة... ولا يكون لطفاً لنا وقد بيناه. تم ذلك...
پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۶:۱۸
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت