آرشیو
دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون با عنوان Visiting Professor، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۶۲۴٫۷۰۹ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۰۹ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۵۹۸
بازدید از این یادداشت : ۳۰۱

پر بازدیدترین یادداشت ها :

http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-۹۷۸۲۵۰۳۵۶۸۷۴۴-۱
این مقاله آقای امیر معزی در این مجموعه جالب توجه است و بد نیست ترجمه شود :

Mohammad-Ali AMIR-MOEZZI, « Muḥammad le Paraclet et ʿAlī le Messie. Nouvelles remarques sur les origines de l’islam et de l’imamologie shi’ite »

آقای امیر معزی در این نوشته به تشیع نخستین در سده اول پرداخته و نخستین رگه های تشیع را با توجه به روایتی متفاوت از شکلگیری هویت اسلامی در سده اول بررسیده است. بعد از چند سال که آقای امیر معزی عموماً روی نخستین تحولات تشیع بر اساس متون شیعی و درون سنتی کارهایی را منتشر کرد به نظرم این کار جدید رویکرد تازه ای است در راستای تفسیری از تشیع در بدنه کلی اسلام. این رویکرد جدید را نخستین بار آقای امیر معزی در مقاله ای که با عنوان دین علی منتشر کرد ارائه نمود منتهی در مقاله جدید اساساً تفسیر تازه ای ارائه می دهد از تشیع در بستر نگاهی متفاوت از اسلام و چگونگی شکل گیری هویتی دینی تازه ای به نام اسلام. در مقدمه کتاب قرآن صامت، قرآن ناطق هم آقای امیر معزی این رویکرد تازه را در پژوهش هایش درباره تشیع نخستین دنبال کرده بود، البته با عنایت به نقش خشونت های مذهبی در عصر فتنه های اولیه سده نخست و چگونگی گذار از تنزیل به تأویل. شاید بتوان گفت این رویکرد تازه تلاشی است برای فهم آنچه بعدها در سده های دوم و سوم تحت عنوان تشیع و عمدتاً تشیع باطنی نتایجش به ظهور پیوست.

چندی پیش هم نوشتم که در نقدی که آقای مادلونگ بر کتاب دو جلدی آقای فان اس درباره کتاب های ملل و نحل منتشر کردند عناصری مهم در تفسیری تازه از ظهور تشیع دیده می شود. پیشتر مادلونگ در اثر ممتاز خود درباره خلافت زمینه این موضوع را مطرح کرده بود. در هر دو دیدگاه ظهور تشیع در درون اسلام تنها به سطح گرایشی در تقابل با حکومت امویان فرو کاسته نمی شود بلکه ریشه در خود اسلام نخستین دارد که محوریتش با جایگاه و یا حق حضرت امیر (و حضرت زهرا علیها السلام) است. آقای امیر معزی در این چند نوشته تلاشش بر این بوده که جایگاه حضرت امیر را در شکلگیری تشیع نشان دهد؛ تشیعی که به نظر او نه تنها تأویل خاص خود از قرآن را که حتی تنزیل خاص خویش را هم دارد و مستقیماً مرتبط است با هسته های اولیه شکلگیری هویت اسلام به عنوان دین در سده اول اسلامی.

به هرحال این مقاله بد نیست ترجمه شود. قصد من در اینجا اشاره ای اجمالی بود به گرایشات مختلف شیعه شناسی در غرب با تمرکز با تشیع نخستین. شاید وقتی نظرم را درباره این مقاله با تفصیل بنویسم.
پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۷:۳۲
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت