آرشیو
دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون با عنوان Visiting Professor، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۷۱۸٫۵۹۷ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۳ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۶۸۸
بازدید از این یادداشت : ۱٫۲۵۴

پر بازدیدترین یادداشت ها :
- نسخه لاله لي ش ۲۴۲۵
مجموعه دو کتاب از صابوني حنفي؛ دانشمند برجسته حنفی ماتريدي
المنتقی للشيخ الإمام الأجل نور الملة والدين صدر الإسلام والمسلمين أبي المحامد أحمد بن محمود بن أبي بکر الصابوني رحمة الله عليه قد انتخبه من کشف الغوامض في أحوال الأنبياء المشهور بعصمة الأنبياء للشيخ الإمام الأجل أبي الحسن محمد بن يحيی البشاغري ...
در مقدمه می نويسد که الشيخ الإمام أبو الحسين (کذا) محمد بن يحيی البشاغري می گويد غير از اين کتاب کتاب خاصی در اين موضوع، يعنی عصمت انبياء نوشته نشده. اين کتاب تا برگ ۱۷ ب ادامه دارد و ناقص است و بعد، نسخه ناقص الاول کتاب الکفاية در علم کلام ماتريدي تأليف صابوني ديده می شود که به خوبی شناخته است.

- نسخه ای از المحاکمات بين شرّاح الاشارات
تصنيف الإمام العالم الفاضل رئيس الحکماء والمتکلمين بدر الملة والدين محمد بن الأسعد التستري تغمده الله برحمته؛ در لاله لی ش ۲۵۵۱
تا آنجا که می دانم تاکنون هيچ يک از آثار بدر الدين تستري (د. ۷۳۲ ق)در حکمت و منطق و اصول فقه منتشر نشده است. برخی از آنها را به تدريج در اين سلسله يادداشتها معرفی می کنيم.

-نسخه کهنسال مجالس خطيب اسکافي که در سالهای اخير نيز منتشر شده و مجالسی است ادبی و تفسيری و بسيار ارزشمند و از نمونه های کهن اين نوع مجالس حتی پيش از مجالس شريف مرتضی؛ در کوپريلی، ش ۲۰۹.
کتاب المجالس مما أملاها أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب رحمه الله تعالی
۱ ب: المجالس (کذا) الأول من أمالي الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب أطال الله بقاه يوم الثلثاء الأول من المحرم سنة سبع وثمانين وثلثمائة
۲۰ الف يتلوه في الجزء الثاني بيت معنی وصلی الله علی خيرته من خلقه محمد النبي وآله الطاهرين وسلم تسليماً
الجزء الثاني من مجالس أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب رحمه الله
در برگ ۲۰ ب شروع می شود
۳۳ ب پايان جزء دوم و آغاز جزء سوم
۴۲ الف مجلس ۱۳ في يوم الثلثاء الواقع في شهر ربيع الأول سنة سبع وثمانين
۶۸ب آخر الجزء الرابع والحمد لله ربّ العالمين وصلواته علی سيدنا محمد النبي وآله يتلوه في الجزء الخامس المجلس العشرون ...
۸۲ الف آخر الجزء الخامس والحمد لله وصلواته علی سيدنا محمد وآله
يتلوه في الجزء السادس المجلس الثاني والعشرون وحسبنا الله وحده
۸۶ الف گواهی مقابله
۱۲۴ الف آخر کتاب المجالس
۱۲۴ب گواهی تولد الخليل بن الحسين در ۵۷۵ ق

- نسخه فيض الله افندي، ش ۲۱۸۲ ؛ مجموعه ای است مشتمل بر چند کتاب:
نخست الاسرار الخفية علامه حلي. تا ۱۰۳ الف. تمّ کتابته في محرم سنة أربع وأربعين وسبعمائة حامداً ومصلياً ومستغفراً.
اين اثر علامه که در واقع تلخيصی است از شفای بوعلي نزد سنيان هم تداول داشته کما اينکه نسخه حاضر نسان می دهد.

بعد از آن: کتابی از صاعد بن السعيد المرحوم محمد بن مصدق السغدي موسوم به الرسالة العلائية الوجيهية في الآثار العلوية. اين شخص جمال المله والدين صاعد بن محمد بن مصدق السغدي الكاشغري معروف به جمال الدين تركستاني است که يک الرسالة العلائية هم در علم حساب دارد موجود در موزه بريتانيا. او در ۷۱۲ ق زنده بوده است. درباره او بايد پژوهش مستقلی انجام داد.

سپس از برگ ۱۲۵ ب تا ۱۶۰ الف کتاب الغنية في الأصول در اصول فقه حنفی: الغنية من تصنيف الإمام الأجل فخر الأئمة أبي صالح منصور بن أبي جعفر السجستاني رحمه الله. اين کتاب اصولی کهنسال به چاپ رسيده است.
چهارشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۰۰
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت