آرشیو
دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون با عنوان Visiting Professor، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۶۱۹٫۱۸۵ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۸۱ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۵۶۹
بازدید از این یادداشت : ۱٫۲۴۰

پر بازدیدترین یادداشت ها :
به مناسبت تصحيح کتاب الأبحاث في تقويم الأحداث رکن الدين جرجاني که رديه ای است بر زيديه، نويسنده اين سطور مطالعه ای تفصيلی درباره نويسنده دانشمند آن سامان داده که پيش از چاپ آن به عنوان مقدمه و همراه متن کتاب الأبحاث مناسب ديد که ابتدا بخشهايی از آن را در اختيار خوانندگان اين سايت قرار دهد تا از پيشنهادات آنان پيش از چاپ نهايی بهره مند گردد. نويسنده اميد می برد مجموعه تمامی آثار موجود رکن الدين را با همکاری محققان دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی اسلام شناسی) به چاپ بسپارد.
رکن الدين جرجاني، دانشمند اوائل سده هشتم قمری عالمی است امامی که از شاگردان برجسته و اصلی علامه حلي به شمار می رود و در علوم مختلف اعم از ادب، فقه و اصول، تفسير و نيز علوم عقلی مانند کلام و منطق و فلسفه و همچنين طبيعيات و نيز اخلاقيات صاحب نظر بوده و آثاری بسيار از خود بر جای گذارده بوده که متأسفانه بسياری از آنها از ميان رفته است. شخصيت او تقريباً مجهول مانده و کمتر مورد عنايت بوده است؛ با اين وصف تعدادی از آثارش در منابع بعدی نقل شده است. وی بيشتر به ترجمه تعدادی از آثار خواجه طوسي از فارسی به عربی شهرت دارد اما حقيقت اين است که اهميت او به تأليف آثاری است بسيار ارزشمند در حوزه های مختلف علوم. او که بخشی از عمر خود را در نجف و در جوار مرقد حضرت امير گذرانده بوده نسخه هايی نيز از آثار گذشتگان برای استفاده شخصی خويش استنساخ کرده که خوشبختانه تعدادی از آنها همينک در اختيار است. ما در اين سلسله مقالات به تمامی اين موارد خواهيم پرداخت.
مهمترين موردی که اينجا تنها گذرا به آن می پردازم آن است که او شارح رساله (مقدمه) ياقوت تأليف ابن نوبخت هم بوده که می دانيم اثری است در علم کلام. نام شرح او اشراق اللاهوت في شرح الياقوت است که با شگفتی نامش شباهت دارد به نام شرح پسر خواهر علامه حلی بر همان کتاب که اين دومی به وسيله آقای علي اکبر ضيايی به چاپ رسيده است. نويسنده اشراق اللاهوت چاپ شده از رکن الدين ما اندازه ای تأخر طبقه دارد و بنابراين شرح رکن الدين مقدم است بر اشراق اللاهوت پسر خواهر علامه. اشراق اللاهوت رکن الدين برخلاف آن ديگری تاکنون چاپ نشده و نسخه ای کهنه از آن در اختيار است که در دو شماره بعدی اين سلسله مقالات آن را معرفی خواهيم کرد و تمايزهای آن را با کتاب اشراق اللاهوت معروف بيان خواهيم نمود. نويسنده اميد می برد در نخستين اقدام، چاپی عکسی از نسخه اين کتاب را که گويا نسخه منحصر به فردی است و به هر حال نسخه ای است بسيار کهنه و در کتابخانه مجلس شورا موجود است، در اختيار عموم قرار دهد. تا آنجا که نويسنده می داند شرح رکن الدين تاکنون مورد توجه متخصصان علم کلام قرار نگرفته و در کتاب اعيان الشيعه هم که ذکری از آن هست به وجود نسخه ای از آن اشاره نشده و جالب اينکه آقابزرگ هم از آن يادی در الذريعة نکرده است.
در دنباله و بعد از معرفی اشراق اللاهوت، کتاب اصولی او و نيز چند رساله ديگر وی را معرفی می کنيم و دست آخر مجموعه آثاری که به وسيله او استنساخ شده را فهرست خواهيم کرد؛ انشاء الله...
يكشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۴:۳۰
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت