آرشیو
دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون با عنوان Visiting Professor، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۶۱۸٫۳۶۷ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۲۳ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۵۶۹
بازدید از این یادداشت : ۱٫۳۲۳

پر بازدیدترین یادداشت ها :
کتاب ارزشمند رياض العلماء اول بار با کوشش دانشمند سيد احمد اشکوري در قم در ۷ مجلد منتشر شد. بخشی از اين ۷ جلد در حقيقت تعليقه افندی است بر امل الآمل که آن را آقای اشکوری مستقلا هم به چاپ رساند. متأسفانه تاکنون بخشهای باقيمانده ديگر اين اثر که متعلق است به علمای اهل سنت منتشر نشده است. کار آقای اشکوری گام نخست بود. ضرورت دارد که از اين کتاب ديگر بار از نو بر اساس نسخه های آن تصحيحی انتقادی فراهم شود و هم اغلاط تصحيح آقای اشکوری اصلاح شود و هم اشتباهاتی که در خود کتاب رياض هست؛ و به هر حال مشکلات آن در پاورقی ها اصلاح گردد. نسخه های باقيمانده کتاب رياض مبيضه نويسنده نيست و همه جا مطالبی يادداشت وار در داخل متن و حاشيه ها از سوی ميرزا عبدالله تبريزي افندي به تحرير اوليه اضافه شده بوده که اينها همگی مشکلاتی را در متن کنونی ايجاد کرده است. خاصه که بسياری مطالب در اين کتاب هست که صرفا برای مراجعه بعدی تدوين شده و از اينرو مملو از اطلاعات متناقض و يا نادرست است که خود نويسنده دانشمند آن فرصت باز بينی آنها را نيافته است. هم اينک کتاب يادداشتهای او با عنوان الفوائد الطريفة چاپ شده که کمک زيادی به تصحيح رياض می کند. مرحوم سيد احمد روضاتی خيلی سال پيش به من ابراز داشت که تصحيحی از کتاب رياض با تعليقات بسيار در دست انجام دارد (ظاهرا در چارچوب تصحيح و تعليق کتاب روضات الجنات که در مشغول آن بود) و مقداری را هم به من نشان داد.
کتابهای انساب هم در دو دهه اخير خوشبختانه در قم و عمدتا به کوشش دانشمند سختکوش آقای سيد مهدي رجايی منتشر شد. در اين ميان از همه مهمتر کتاب لباب الأنساب بيهقي را بايد ياد کرد. تصحيح دوباره اين کتاب بسيار ضروری است. تصحيح کتاب مملو از اغلاط است و نمی توان به اين تصحيح چندان اعتماد کرد. ديگر کتابهای نسب نيز بايد از نو تصحيح و مقابله شوند؛ از جمله کتاب منتقلة الطالبية که به کلی مغفول مانده است. می دانم که اين کتاب به وسيله دو تن از علمای نسب شناس روزگار آية الله زنجاني شبيري و علامه روضاتی جداگانه پيشتر مقابله و يا تصحيحات اجتهادی شده و تعليقاتی بر آن نوشته شده که اميدواريم به چاپ برسد. همينطور تعليقات و تصحيحات ديگر اين دو عالم جليل القدر بر ديگر کتابهای انساب و از جمله المجدي.
تمهيد القواعد شيخ طوسي هم از کتابهايی است که تصحيح و چاپ بدی از آن شده و با وجود نسخه کهنسالی که دارد ( که البته در چاپ اول آن مورد استفاده قرار گرفته) ديگر بار می تواند اساس تصحيحی انتقادی و پاکيزه قرار گيرد و اميد که در مجموعه ديجيتالی کلام نور هم سرانجام قرار يابد.
کفاية الأثر خزاز قمي رازي هم بسيار بد چاپ شده و صفحه ای نيست که دست کم چند غلط واضح در اسناد آن ديده نشود. به ويژه در سالهای اخير نسخه های کهنه ای از اين کتاب پيدا شد و از جمله در کتابخانه علامه طباطبايي شيراز که بايد از نو آن را تصحيح و منتشر کرد.
بالاخره بايد اشاره کنيم به کتاب فرج المهموم ابن طاووس که آن هم تاکنون به صورت شايسته ای تصحيح نشده و به ويژه به دليل اهميت اين کتاب و اشتمال بر نقلهای مهم، لازم است به صورت انتقادی انتشار يابد.

سه شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۱۳
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت