آرشیو
دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون با عنوان Visiting Professor، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۶۳۴٫۶۳۱ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۲۳ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۶۲۱
بازدید از این یادداشت : ۱٫۹۷۴

پر بازدیدترین یادداشت ها :
ابو عبد الله جعفر بن محمد بن أحمد الدوريستي (۳۸۰- زنده در ۴۷۴ق؛ در مورد اخير، نک: جامع الأخبار منسوب به شعيري، ص ۱۰ از چاپ نجف)، محدث و فقيه امامی معتبر ساکن ري است که عمری طولانی يافت و مشايخ متعددی را در عراق و ايران درک کرد. تحصيلات اصلی او در عراق بود و از جمله محضر شيخ مفيد را در اين شهر درک کرد. دوريستي در ري از اعتبار فراوان اجتماعی و مذهبی برخوردار بود به طوری که خواجه نظام الملک، وزير سلجوقي برای او احترام فراوان قائل بوده است (نک: کتاب نقض، ص ۱۴۵، ۲۱۰). او حتی مورد اشاره و توجه عالمان سنی خراسان نيز بود (نک: سياق فارسي، ص ۲۶۱، ۴۰۴). مهمترين ويژگی او سهمش در روايت آثار حديثی و فقهی گذشتگان و از آن جمله آثار عراقی برای محافل علمی ايران و به ويژه ری و خراسان است. روايت از او به عنوان نقل احاديث کتابهايش و يا نقل اجازات روايی او در کتابهای حديثی و اجازات متأخر مکرر ديده می شود. با اين وصف جز پاره های اندکی از آثارش که به نقل در آثار متأخرتر مورد استناد قرار گرفته، هيچ يک از کتابهای او امروزه در اختيار نيست (برای آثارش نک: منتجب الدين، الفهرست، ص ۳۷؛ معالم العلماء، ص ۳۲). از آن جمله از کتاب الحُسنی نقلهايی در اقبال ابن طاووس آمده است (نک: کلبرگ، ص ۱۸۴-۱۸۵ از متن انگليسی). نقلهايی هم از کتابی از او در نور الثقلين حويزي ديده می شود که تاکنون مورد شناسايی قرار نگرفته و هويت منبع روشن نيست (نک: نمونه ها در ۲/ ۲۶۴، ۵۳۰ ؛ برخلاف نظر آقای پاکتچی در کتاب مکاتب فقه امامی، ص ۶۲ نقلهای البياضي در الصراط المستقيم به اين کتاب مربوط نيست بلکه منقول از اعلام الوری طبرسي است). از جمله آثار دوريستي، رديه ای است بر زيديه. از آنجا که او بخش مهمی از عمر خود را در ري سپری کرده بوده و در اين شهر در طول سده پنجم زيديان شديدا فعال بوده اند به خوبی می توان انگيزه او را برای نوشتن چنين کتابی دريافت. متأسفانه اين کتاب باقی نمانده اما بندی از آن در اعلام الوری به نقل آمده است که در اينجا آن را می آوريم. چنين پيداست که دوريستي بر سنت ادبيات جدلی زيديان و اماميان در اين کتاب بخشی را به موضوع امام غائب و مسئله دوازده امام و نصوص اختصاص داده بوده که می دانيم مورد انتقاد زيديان در اين دوره بوده است.
إعلام الورى بأعلام الهدى - الشيخ الطبرسي ج ۲ ص ۱۶۳ به بعد
ومما ذكره الشيخ أبو عبد الله جعفر بن محمد بن أحمد الدوريستي رحمه الله في كتابه في الرد على الزيدية قال:
أخبرني أبي قال : أخبرني الشيخ أبو جعفر بن بابويه قال : حدثنا محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد الاسدي ، عن الاعمش ، عن عباية بن ربعي ، عن ابن عباس قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين حضرته وفاته فقلت : يا رسول الله إذا كان ما نعوذ بالله منه فإلى من ؟ فأشار إلى علي عليه السلام فقال : إلى هذا ، فإنه مع الحق والحق معه ، ثم يكون من بعده أحد عشر إماما مفترضة طاعتهم كطاعته.

قال : وأخبرني المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان قال : أخبرني محمد بن علي قال : حدثني حمزة بن محمد العلوي ، حدثنا أحمد ابن يحيی الشحام ، حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي ، حدثنا أبو بكر محمد بن أبي غياث الاعين ، حدثنا سويد بن سعيد الانباري ، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن شردين الصنعاني ، عن ابن مثنى ، عن أبيه ، عن عائشة قال : سألتها كم خليفة يكون لرسول الله صلى الثه عليه وآله وسلم ؟ فقالت : أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أنه يكون بعده اثنا عشر خليفة . قال : فقلت لها : من هم ؟ فقالت : أسماؤهم عندي مكتوبة بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . فقلت لها : فاعرضيه ، فأبت.

قال (ابن بابويه؛ مقايسه کنيد با قصص الأنبياء راوندي، ص ۳۶۶ به نقل از کتاب النبوة صدوق) : وأخبرني أبو عبد الله محمد بن وهبان قال : حدثنا أبو بشر أحمد ابن إبراهيم بن أحمد العمي قال : أخبرنا محمد بن زكريا بن دينار الغلابي حدثنا سليمان بن إسحاق بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس قال : حدثني أبي قال : كنت يوما عند الرشيد فذكر المهدي وما ذكر من عدله ، فأطنب في ذلك ، فقال الرشيد : إني أحسبكم تحسبونه أبي ، ( إن أبي ) المهدي حدثني عن أبيه ، عن جده ، عن ابن عباس ، عن أبيه العباس بن عبد المطلب : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له : ( يا عم ، يملك من ولدي اثنا عشر خليفة ، ثم تكون أمور كريهة وشدة عظيمة ، ثم يخرج المهدي من ولدي ، يصلح الله أمره في ليلة ، فيملا الارض عدلا كما ملئت جورا ، ويمكث في الارض ما شاء الله ، ثم يخرج الدجال) .
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۸۷ ساعت ۱۲:۱۳
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت