آرشیو
دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۵۸۷٫۰۰۲ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۲۷۴ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۴۷۹
بازدید از این یادداشت : ۶۷۵

پر بازدیدترین یادداشت ها :

آقای کدیور در سایت خودشان درباره سند دعای ابو حمزه ثمالی بحثی کوتاه کرده اند که چون مشتمل بر یک خطای آشکار و یک بحث غیر دقیق است مناسب دیدم اینجا تذکر دهم. بد نیست این مطالب اصلاح شود. ایشان نوشته اند: "دعای ابوحمزه ثمالی در کتاب مصباح المتهجد شیخ الطایفه طوسی و سپس اقبال الاعمال سید بن طاووس نقل شده است. اگرچه سند شیخ به ابوحمزه در مصباح نقل نشده، اما شیخ سند خود را به ابو حمزه در رجالش آورده است. این سند صحیح است (معجم رجال الحدیث). اما سید بن طاووس روات سه طبقه نخست این روایت را اسم برده است: ابوحمزه ثمالی، حسن بن محبوب و ابومحمد هارون بن موسی التلعکبری. هر سه روای از ثقات تراز اول هستند. بنابراین سند دعای ابوحمزه صحیح است."

اما نکات من: نخست اینکه این سه نفر روات سه طبقه نخست نیستند. میان تلعکبري و ابن محبوب سه طبقه دست کم فاصله است. ابن طاووس هم نمی گوید که تلعکبری روایت را مستقيماً از ابن محبوب نقل می کند. او می گوید تلعکبري به سندش از ابن محبوب روايت می کند. اصطلاح "بسنده" معلوم است که به معنی روایت مستقيم نیست.
نکته دوم: ایشان استناد کرده اند به سند شيخ در فهرست (البته ایشان به اشتباه رجال را نام می برد در حالی که شیخ در فهرست سند می دهد و نه در رجال) به ابو حمزه و گفته اند چون آن سند صحيح است پس حتما سند او به دعای ابو حمزه در مصباح باید سند درست و صحیحی باشد. مستند ایشان باید به شیوه ای مربوط باشد در علم رجال که مرسوم است به طریقه "تعویض سند". آگاهان بر علم رجال می دانند این شیوه محل نقد است. معلوم نیست سند شیخ در مصباح در خصوص دعای ابو حمزه عینا سند شيخ به ابو حمزه در فهرست باشد.

تلعکبری به احتمال بسیار قوی سند خوب و قابل اعتنایی به ابن محبوب در روایت دعای ابو حمزه داشته و به نظر من سند دعا بلا اشکال است و از لحاظ تاریخی هم متن ابو حمزه و استنادش به روایت او اصالت دارد اما نه به دلیلی که آقای کدیور فرموده اند چرا که با حساب آقای کدیور سند مرسل است و انقطاعی میان تلعکبری و ابن محبوب است که باید طبق مستند ایشان در بحث سندی موجب اشکال در سند شود.
شنبه ۱۷ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۶
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت