آرشیو
دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون با عنوان Visiting Professor، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۶۲۴٫۷۱۶ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۱۵ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۵۹۸
بازدید از این یادداشت : ۱٫۷۰۷

پر بازدیدترین یادداشت ها :
چند نسخه ای که در کتابخانه های اروپايی ديده ام:
۱- لمحات سهروردي. نسخه خطی کتابخانه واتيکان (عرب ۸۷۳): نسخه ای کهن و مهم که در حلب کتابت شده است. چنانکه می بينيم اين نسخه حدود يک سالی پس از قتل سهروردی در حلب، کتابت شده است. از اين نقطه نظر که کتاب در شهر حلب کتابت شده، نکته جالب توجهی است. در پايان نسخه چنين آمده است:
" وافق الفراغ من نسخه بمدينة حلب حرسها الله تعالی في ثالث شهر صفر سنة ثمان وثمانين وخمس مائة، کتبه العبد الفقير الی رحمة الله تعالی أبوبکر محمد بن أبي محمد عبدالله بن مبارک بن حمزة الحلبي شاکراً لله تعالی ومصلياً علی نبيّه خير خلقه وعلی وعلی (کذا) آله وصحبه وسلّم عليه تسليماً کثيراً."

۲- نسخه التهذيب في التفسير حاکم جِشُمي در کتابخانه واتيکان، به شماره عرب ۱۰۲۳: اهميت اين نسخه آن است که به قلم دانشمند برجسته زيدی يمنی عصر المنصور بالله عبدالله بن حمزة (سده ششم قمری) يعنی محمد بن أحمد بن الوليد نوشته شده که می دانيم در انتشار آثار معتزلی ايرانی در يمن بسيار نقش مؤثری داشته و از او آثاری نيز باقی مانده است. در پايان نسخه چنين آمده است:
"فرغ من نساخته صاحبه محمد بن أحمد بن الوليد آخر نهار الثلاثاء في العشر الأواخر من شهر الله رجب سنة خمس وستين وخمسمائة حامدا لله تعالی ومصلياً علی نبيّه محمد وعلی أهل بيته الأکرم وراجياً الی الله تعالی أن يوفقه لما يرضيه من قول وعمل واعتقاد والمسلمين أجمعين ولمن قال آمين وصلی الله علی محمد وعلی" (مابقی افتاده است).
۳- التقريب في أصول الفقه قاضي جعفر بن عبدالسلام زيدی معتزلي، دانشمند برجسته سده ششم يمن. نسخه بسيار کهن اين کتاب (در زمان مؤلف) در کتابخانه واتيکان نگهداری می شود به شماره عرب ۱۱۶۵: "فرغ من نساخته يوم الأربعاء من آخر شهر رجب من سنة أربع وستين وخمسمائة بهجرة سناع في مسجد سناع حماه الله بالصالحين من عباده...". نسخه اين کتاب در سناع نوشته شده که می دانيم مرکز فعاليت قاضی جعفر و مبارزه او بر عليه مطرفيان بوده است.

۴- ديوان حضرت أبوطالب، پدر گرامی حضرت أمير (ع)، در کتابخانه دانشگاه لايپزيک به شماره
V. ۵۰۵
نسخه بسيار کهنه ای است. در پايان آن چنين آمده است:
" ... وکتبه عفيف بن أسعد لنفسه ببغداد في المحرم سنة ثمنين وثلاثمائة من نسخة بخط الشيخ أبي الفتح عثمان بن جني أدام الله عزه وعارضته به وقرأته عليه ولله الحمد وکثيرا". بنابراين کاتب نسخه خود را بر اساس نسخه ای به خط اديب و دانشمند مشهور نحوی ابن جني کتابت کرده و آن را با نسخه وی مقابله کرده و بر ابن جنی که استادش بوده، قرائت کرده است. بايد تحقيق کرد اين عفيف بن أسعد که خود أهل علم و شاگرد ابن جني بوده، چه کسی است. از تعبير "لنفسه" نيز برمی آيد که وی وراق حرفه ای نبوده، بلکه کتاب را برای استفاده شخصی کتابت کرده بوده است.
جمعه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۸۶ ساعت ۰:۱۴
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت