آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۲٫۰۰۷٫۵۰۴ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۷ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۸۴
بازدید از این یادداشت : ۷۹

پر بازدیدترین یادداشت ها :
شماری از متن هایی که در سال های اخیر در شش شماره منتشر شده از مجله مطالعات شیعی بريل تاکنون با همکاری دوستان و محققین مختلف منتشر کرده ام:

دو متن از نصیر الدین عبد الله بن حمزه شارحي

https://brill.com/view/journals/ssr/1/1-2/article-p194_9.xml


اجوبه مسائل سلاريه از شريف مرتضی

https://brill.com/view/journals/ssr/2/1-2/article-p255_1.xml

رساله ای درباره اجماع اهل بيت (ع) از الناطق بالحق ابو طالب هاروني

https://brill.com/view/journals/ssr/3/1-2/article-p253_8.xml

اساس المقالات في قمع الجهالات از ابو مضر زيدی

https://brill.com/view/journals/ssr/5/1-2/article-p47_2.xml


رسالة في وجود کيفية الأعراض

https://brill.com/view/journals/ssr/5/1-2/article-p201_4.xml

سه رساله در رد بر فلاسفه

https://brill.com/view/journals/ssr/5/1-2/article-p217_5.xml

رساله ابو يعلی جعفري درباره تعداد ائمه

https://brill.com/view/journals/ssr/6/1-2/article-p253_4.xml


پنج متن اعتقادنامه ای اماميه

https://brill.com/view/journals/ssr/6/1-2/article-p285_5.xml


دو رساله کلامی/ فلسفی از جمال الدین علي بن سليمان بحرانی

https://brill.com/view/journals/ssr/6/1-2/article-p340_6.xml


رساله ای در اجماع اهل بيت از مؤفق بالله جرجاني

https://brill.com/view/journals/ssr/6/1-2/article-p381_7.xml

رساله العشر فوائد از الحسن بن محمد الرصاص

https://brill.com/view/journals/ssr/6/1-2/article-p423_8.xml
چهارشنبه ۲۸ تير ۱۴۰۲ ساعت ۶:۴۰
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت