آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۹۳۶٫۸۴۲ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۲۱۵ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۷۷
بازدید از این یادداشت : ۴۶

پر بازدیدترین یادداشت ها :
شماری از متن هایی که در سال های اخیر در شش شماره منتشر شده از مجله مطالعات شیعی بريل تاکنون با همکاری دوستان و محققین مختلف منتشر کرده ام:

دو متن از نصیر الدین عبد الله بن حمزه شارحي

https://brill.com/view/journals/ssr/۱/۱-۲/article-p۱۹۴_۹.xml


اجوبه مسائل سلاريه از شريف مرتضی

https://brill.com/view/journals/ssr/۲/۱-۲/article-p۲۵۵_۱.xml

رساله ای درباره اجماع اهل بيت (ع) از الناطق بالحق ابو طالب هاروني

https://brill.com/view/journals/ssr/۳/۱-۲/article-p۲۵۳_۸.xml

اساس المقالات في قمع الجهالات از ابو مضر زيدی

https://brill.com/view/journals/ssr/۵/۱-۲/article-p۴۷_۲.xml


رسالة في وجود کيفية الأعراض

https://brill.com/view/journals/ssr/۵/۱-۲/article-p۲۰۱_۴.xml

سه رساله در رد بر فلاسفه

https://brill.com/view/journals/ssr/۵/۱-۲/article-p۲۱۷_۵.xml

رساله ابو يعلی جعفري درباره تعداد ائمه

https://brill.com/view/journals/ssr/۶/۱-۲/article-p۲۵۳_۴.xml


پنج متن اعتقادنامه ای اماميه

https://brill.com/view/journals/ssr/۶/۱-۲/article-p۲۸۵_۵.xml


دو رساله کلامی/ فلسفی از جمال الدین علي بن سليمان بحرانی

https://brill.com/view/journals/ssr/۶/۱-۲/article-p۳۴۰_۶.xml


رساله ای در اجماع اهل بيت از مؤفق بالله جرجاني

https://brill.com/view/journals/ssr/۶/۱-۲/article-p۳۸۱_۷.xml

رساله العشر فوائد از الحسن بن محمد الرصاص

https://brill.com/view/journals/ssr/۶/۱-۲/article-p۴۲۳_۸.xml
چهارشنبه ۲۸ تير ۱۴۰۲ ساعت ۶:۴۰
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت